Senaste inläggen

Av Ulrik Nilsson - 16 februari 2012 14:57

Här är mitt anförande i Utrikesdebatten i Riksdagen igår (enligt riksdagens snabbprotokoll):

Anf. 79
ULRIK NILSSON (M):

Fru talman! När vi hade utrikesdebatt för ett år sedan var vi, som många
har sagt, mitt i de förändringar som har skett i den arabiska vårens spår. Vi
ägnade då en hel del tid åt att fundera på vem som har haft mest eller minst
ansvar för att situationen hade varit sådan den var. Vi ägnade en del tid åt att
försöka fjärma oss från det gamla och närma oss det nya och kanske för lite tid
åt att resonera om vad vi kunde lära av utvecklingen. Det fanns också några –
och det har nämnts här i dag – som försökte lägga tid på att varna för
utveckling som man inte ville se. 
För mig är det nu dags att vi börjar reflektera och fundera över vad det
egentligen är som har hänt. Nu är det tid att dra lärdomar. 
Fru talman! Jag har i höstas haft förmånen att få besöka Egypten. I Egypten
fick jag sammanträffa med ett antal företrädare för partier som skulle påbörja
sitt arbete. Jag ska göra klart från början att jag inte träffade någon från
Brödraskapet, utan samtliga partier var av mer sekulärt intresse.  
Det var dock en intressant övning att prata med dem. De som bekände sig som
stående på vänster sida i politiken var mest intresserade av att föra ungefär
den diskussion som vi förde här i kammaren vid förra utrikesdebatten, alltså:
Varför stödde ni Mubarak så länge? Varför hoppade ni inte av och reagerade? 
De som tillerkände sig en liberal syn sade snarare: Vad har ni för
erfarenheter att dela med er av? Hur löser man detta med öppenhet, demokrati och
tillgänglighet? 
Det var en intressant skillnad. Man hade lite olika syn när det gällde om
det var framåt eller bakåt man behövde titta. 
Gemensamt för båda grupperna var att de uttryckte en oro för att
militärrådet inte ville släppa makten, en oro som tyvärr har infriats. Även om
jag såg en uppgift i dag om att det kommer att vara presidentval i Egypten i maj
är det fortfarande tveksamt vad militärrådet vill inför framtiden. 
Tyvärr hade jag innan jag åkte hem från Kairo också möjlighet att på nära
håll bevittna den oro som var efter den koptiska demonstrationen vid
informationsdepartementet. Bilden när jag åkte därifrån var inte odelat positiv,
men det var ändå intressant att ha pratat med dem som ville framåt.  
Ett par veckor senare hade jag precis som Abir möjligheten att vara
valövervakare i Tunisien. Ungefär som Abir säger är det väldigt lätt att ta med
sig känslan av den positiva utvecklingen samtidigt som man också måste
respektera deras enorma vilja att allt skulle gå rätt till – den minutiösa
noggrannheten varmed valförrättarna agerade, och som vi nästan fick en känsla av
gjorde det hela lite ineffektivt, var ändå slående och något väldigt positivt
att ta med sig. 
Fru talman! När man ser att det går så olika i Egypten och Tunisien kan man
börja fundera på om det finns några likheter och skillnader. Det har jag tänkt
rätt mycket på. Med risk för att eventuellt dra alltför långtgående slutsatser
av en enda undersökning vill jag nämna att jag för någon vecka hade förmånen att
få vara på Utrikespolitiska institutet och höra en forskare som hade jämfört hur
bloggarna såg ut i Libanon och Egypten. Det var före den arabiska vårens
inledning.  
Man konstaterade att i de libanesiska bloggarna, både de engelskspråkiga
och de arabiskspråkiga, beskrev man ungefär samma saker. I den egyptiska
bloggosfären användes däremot de engelskspråkiga bloggarna för att sprida
information till utlandet medan man använde de arabiskspråkiga för att
mobilisera till aktioner. I de arabiskspråkiga skrev man. Nu ska vi demonstrera!
I de engelska skrev man: Nu har vi demonstrerat. 
Just detta att man har en gemensam kommunikation med omvärlden i alla
avseenden är för mig ett tecken på att integrationen har fungerat. Klarar man av
att få samma information till alla, både till dem som lyssnar på inhemska och de
som lyssnar på externa medier, innebär det också att man är en integrerad del.
Det är otvivelaktigt att Libanon länge har varit ett av de öppnare samhällena i
den arabiska världen. Det är detta som jag tror att bloggexemplet visar. 
På samma sätt har vår handel och öppenhet med Tunisien varit betydligt
större än med de flesta arabländer. De flesta i Tunisien talar franska. Vi hade
tidigt frihandelsavtal och tät kontakt med europeiska företag. Någonstans är det
nog så att där människor kan mötas och ta del av en gemensam kultur får man
också en större möjlighet till förståelse och respekt och därmed till
demokrati. 
Detta är för mig kanske den viktigaste lärdomen av den arabiska våren. Vi
kan diskutera om man stöder en regim för länge eller för kort tid, men vi kan
aldrig komma ifrån att där vi ger människor och idéer möjlighet att mötas – där
vi har ett gemensamt språk och en kommunikation – växer också de mänskliga
egenskaperna frihet, respekt, mänskliga rättigheter och demokrati. ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 15 februari 2012 15:20

Detta lades upp på Facebook under utriksedebatten:

Just nu pågår årets utrikesdebatt i Riksdagen. En liten limerick-kommentar:

Utrikesdebatt med tyngd i Levanten,
Palestina tas upp av den röd-gröna kanten,
Syrien nämns också.
Att fred ock frihet nå
för detta vill Alliansen vara drabanten


När jag fått snabbprotokollet återkommer jag med mitt inlägg i debatten.


Ulrik Nilsson (M)

RiksdagsledamotANNONS
Av Ulrik Nilsson - 29 januari 2012 11:46

(KD) håller Riksting och har avdömt partiledarstriden. Det fick bli en limerick om det:

Vid ett riksting uti Västrås,
KD:s partiledarstrid nu avblås,
partiet nu ena
tycks alla mena
så kommande valframgång kan spås.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Av Ulrik Nilsson - 27 januari 2012 10:25

Med anledning av pressuppgifter om (S) ledare kunde jag inte motstå en limerick:

Ett ledarval har skett på Sveavägen,
det meddelas oss nu via hörsägen,
en snabb process,
gav den ett ess?
Är Löfven tillräckligt förändringsbenägen?


(Inlägget publicerades på facebook i går.)


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Av Ulrik Nilsson - 22 januari 2012 10:50

Min släkting Marita Cornell (född Snell, viss betydelse för limericken) firade sin högtidsdag igår. Jag bidrog med några rader:


En dam föddes -42 god som Snell

hon kom att bli professinell

i farmakologi

men fotografi

blev intresse för Marita Cornell.


Ulrik Nilsson

Av Ulrik Nilsson - 18 januari 2012 13:50

Två limerickar under lyssnandet:


Partiledardebatt i Riksdagshuset,
allians- och oppositionspolitik i ljuset,
vårt gäng tar ansvar
och ger viktigt svar,
Arbetslinjen, den sticker ut i debattbruset.


Många slag växlas uti Plenisalen,

fyra mot alliansen håller talen,

men oppositionen då,

de på varandra gå,

blir det samarbete i de kommande valen?


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Av Ulrik Nilsson - 15 januari 2012 20:41

I går hölls en manifestation stödd av bland annat (V) i Borås som handlade om att Carl Bildt bör avgå. Jag fick kommentera aktionen i Radio 7. För att göra bliden helt tydlig vill jag dela med mig av hela mitt budskap, radion valde att klippa det så att endast den tredje delen kom med i inslaget.


1) Varje svensk som råkar ilöla ut i utlandet skall ha hjälp av de konsulära insatserna, det gäller journalister såväl som andra. Det innebär att UD ger hjälp och råd under pågående rättsprocesser, hjälper till med kontakter och annat som garanterar den drabvbade en korrekt behandling. Det är viktigt att detta del inte politiseras utan utförs med samma professionallitet för alla svenskar. Om jag uppfattat rätt så är också journalisterna och deras anhöriga nöjda med det konsulära biståndet. Får man tolka alla de experter som uttalat sig så är de också inne på att fallet hanterats på bästa sätt. Det är nog en felsyn att tro att Etiopien är en demokrati som därför är redo att ändra sitt ställningstagande baserat på opinionsbildning.


2) Grunden för att Carl Bildt skulle avgå skulle vara kopplingar till Lundin oil. Dels är det så att en peron som tar en plats i regeringen måste frånsäga sig alla ekonomiska förbinmdelser med enskilda företag så anklagelsen skulle i första hand bygga på det som varit. Ytterligare enm förutsättning krävs nämligen att det går att bevisa att kopplingen på något sätt påverklat det svenska agerandet, jag har inte sett några sådana bevis. Med andra ord vill man baserat på antydningar ta heder och ära av en politiker (i (V):s fall politisk motståndare). Som framgår under 1) så tycks de flesta vara av uppfattningen att det konsulära fungerat och då blir det konstigt att genom antydningar försöka få det att framstå som att det borde agerats kraftfullare och anorlunda om Carl Bildt hade varit "obunden". Snacka om soppa på spik. Det är inte rimligt att fördöma någons insatser på så lösa boliner.


3) Jag sa därför att jag uppfattatde (V):s aktion, och deras uttalanden, vara billig opportunism därför att de inte underbygger sina påståenden och att (V):s syfte naturligtvis är att svärta ner en motståndare. Ett agerande som inte bådar gott för det politiska systemet. Många är vi som tycker att negativa kampanjer i USA skadar politiken. (V):s metoder i Sverig gör det samma.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot.

Av Ulrik Nilsson - 9 januari 2012 17:34

I helgen valdes Jonas Sjöstedt till ny ledare för (V), jag skrev en liten limerick (denna gång utan att Radio 7 bad mig).


En ledare som bor på Östermalm

skall rädda (V) ur kommunismens kvalm

politiken båkåt slår

så vägen blir svår

då räcker det inte med lovsångspsalm.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se