Senaste inläggen

Av Ulrik Nilsson - 16 april 2012 16:05

Vårbudgetpresentation i Riksdagen med Anders Borg. Det fick bli en limerick:

Svensk ekonomi är en del av Världen,
finanskrisen, på tillväxten tär den,
fler jobb till unga,
bland förslag tunga,
då Alliansen mot framtid leder färden.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 10 april 2012 17:35

Jag har tidigare behandlat vår utskottsresa till Brasilien. Nu så är det så att vi via ambassaden i Brasilia fått en artikel efter vårt besök översatt till engelska. Jag bifogar översättningen nedan. Behöver jag säga att jag satt bredvid reportern på ambassadmiddagen ....Comment by Fernando Rodriguez in “Folha de Sao
Paulo” (One of Brazil’s major newpapers) on 31 March 2012

 

What  does Brazil really
want?

BRASÍLIA – Due to my job, I attend receptions organized by foreign authorities
here in Brasília. On one of these occasions, recently, there were Swedish
deputies. One of them, supported by the others, asked me: "what doesBrazil really want?".

I did not understand. The Swede explained that he wanted to know  the “goal of Brazil in the global scenario”.
He said that he is aware of the potential of the country and about the current growth
phase. “But it is not clear to me why Sweden
should support Brazil
at the international level”.

And he continued: "Brazil
wants to be part of the UN Security Council, but what for?” I see Brazil as
country that wants to be everybody’s friend internationally. When you are  everybody’s friend, you have neither the
respect nor the necessary support ".

A woman, also a Swedish deputy, wanted to know why Brazilinsists on not condemning
countries that do not defend human rights.  She mentioned Cuba. The Swedes, as well known,
are not what we would call conservatives. So, the criticism had no ideological bias.

Swedish Parliamentarians visited ministries in Brasília. One of them
reported: "I asked all of them what the objective of the Brazilian foreign
policy is. The maximum I could hear is that the foreign policy of Brazil aims to
guarantee the growth of the country. This is a domestic objective. It is difficult to get the support
of other countries only for one’s own benefit".


I’ve
remembered this conversation because of the visit of President Dilma Rousseff to
India.
The focus of the President in the international scenario has been almost 100% about
the growth of the country. It is not bad. But it is little if one wants to be a
worldwide protagonist. To finish, one of the Swedes concluded without pity: “Brazil has to
choose. Does it want to be only a country or a nation? A nation puts its soul
in its foreign policy. I have not understood yet what is the soul of the
Brazilian foreign policy”.

 

Ulrik Nilsson (M)

RiksdagsledamotANNONS
Av Ulrik Nilsson - 29 mars 2012 08:47

I söndags (den 25 mars) höll Unionen för Medelhavsområdet sin årliga rådsförsamling i Marockos huvudstad Rabat. Jag höll ett kort inlägg om behovet att komma till praktisk aktivitet. Inlägget bifogas nedan.


Mr Chairman,


There is a
saying that you should “talk the talk and walk the walk”, and this saying is,
in my opinion, relevant to the present situation in the Union for the Mediterranean. After the uprisings in parts of northern Africa we certainly had reason to discuss and to analyse
what had happened, and – in the case of some stakeholders – we also had to try
to explain our own activities. Unfortunately a lot of effort was put into what
we can call “blame -voiding”. Nevertheless, I believe it was important to have
these discussions and to let the reality of the situation “sink in”.


However, for
some countries we have now reached the point were we have to leave the talk behind us and continue the walk instead. Those who were first in
the process have today taken some steps forward toward a new situation, and for
them verbal declarations are just not enough, even if they are meant to provide
courage for the future. There is a risk that we politicians think that our talk
can change things and that we therefore miss the opportunity of doing things
that really matter.


Mr Chairman,


In PA-UfM we
have a number of committees ranging from political matters and the economy to
culture and women’s rights. In all these areas we can see a number of
obstacles, for example if we would like to promote investments, we - or at
least someone - needs to think about the requirements that come from the
investors. Are they asking for independent accounting, do they require
influence once the investment is finished, how high a risk will they accept,
etc, etc?


Let’s take
another example - in the area of culture. Since culture is closely linked to
people meeting each other, some questions that could be asked are: how we can
provide financing for those meetings, how can visa problems be solved, what
about freedom for artists to express themselves in public and so on?


Mr Chairman,


I therefore
suggest that we include in all our working groups plans for the coming year to
scrutinise their proposals and to compile a list of the obstacles that have to
be overcome in order to go from the discussion stage to the action stage and
tackle them one by one. When we have done that we can take steps, small or
large forward and focus on things that really matter. Those steps are the walk.Thank you!


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot


Av Ulrik Nilsson - 28 mars 2012 11:46

I går (den 27 mars) hölls en interpellationsdebatt i Riksdagen med anledning av Saudi Arabien och vapenexport. Jag deltog och bifogar här mina inlägg som de var enligt riksdagens snabbprotokoll:


Anf. 55
ULRIK NILSSON (M):

Herr talman! Denna interpellation och hela diskussionen väcker
reflexioner kring tre områden.  
Det första är naturligtvis vad som de facto har hänt. Det är
någonting som måste utredas och undersökas, kanske inte genom denna typ av
diskussioner utan genom mer professionella bedömningar och av såväl den
rättsutredning som pågår som konstitutionsutskottet.  
Det andra gäller lämpligheten att leverera vapen till vissa
länder. Detta diskuterade vi ganska utförligt här i kammaren förra våren när vi
antog den senaste redovisningen av vapenexporten. Där lades det också till ett
önskemål till regeringen att komma tillbaka med regler som försvårar leverans
till icke-demokratiska stater. Det innebar också en utvidgning så att fler
produkter omfattas.  
Jag tycker att man i sammanhanget ska lyfta fram aspekter på
det tredje området, nämligen varför vi har vapenexport över huvud taget. Det
handlar om att vi, eftersom vi har valt att ha en självständig försvars- och
utrikespolitik, behöver en inhemsk vapenindustri. För att då dela kostnaderna
med andra måste man möjliggöra för export. Det ska naturligtvis ske under strikt
kontroll och med ett regelverk motsvarande ungefär det som vi har. Men man måste
också vara medveten om att om vi inte skulle ha denna möjlighet skulle vi
sannolikt behöva väsentligt högre försvarsanslag.  
Därför är frågeställningen inte riktigt så enkel som den
ibland kan verka, utan man måste se helheten.  
Herr talman! Jag vill med detta egentligen bara peka på
behovet av att vi balanserar dessa olika frågeställningar mot varandra och att
vi balanserar de frågeställningar som ligger bakom hela resonemanget om
vapenexportlagstiftningen mot varandra i stället för att vi nu försöker plocka
kortsiktiga politiska poäng genom att anklaga varandra.  
 
 

Anf. 61
ULRIK NILSSON (M):

Herr talman! Jag har några kommentarer till debatten. Först,
Peter Rådberg: Nej, någon munkavle vill jag inte lägga på dig, men jag tror ändå
att sådana här frågor utreds bäst av dem som är experter på utredningar, vare
sig det är de rättsvårdande myndigheterna eller konstitutionsutskottet. Jag tror
att det faktiskt är ett effektivare sätt än den typ vi diskuterar här, men
munkavle – nej.  
Sedan har jag fått två tydliga besked från Torbjörn Björlund
och Bodil Ceballos: Det handlar inte bara om den aktuella frågan i
interpellationen, utan det handlar om att stoppa all vapenexport till
Saudiarabien. Då ska vi komma ihåg att vi var helt överens i våras om begäran om
tillägget om att göra det svårare att leverera till icke-demokratiska stater.  
Jag antar dock att det också kommer att få konsekvenser när vi
ser dessa partiers önskemål om anslag till försvaret, för naturligtvis påverkas
vapenindustrins och därmed försvarets anskaffning av materiel av ett sådant
ställningstagande. Den konsekvensen, hur man upprätthåller både försvarsförmåga
och klarar detta, hoppas jag att vi får se när vi diskuterar försvarets budget. 
 
 
Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot
Av Ulrik Nilsson - 27 mars 2012 14:56

Jag har tidigare skrivit om fallet Magnitsij. Se bifogad länk om Rysslands kommentarer. Jag är en stolt undertecknare av brevet.

www.frivarld.se/2012/03/26/dn.se-rysk-kritik-mot-svenska-riksdagsledamöter-i-fallet-magnitskij-8499019


Ulrik Nilsson (M)

riksdagsledamotAv Ulrik Nilsson - 14 mars 2012 18:26

Har i går kväll besökt den Israeliska ammbassaden som flyttat in i "Gamla Skogsinstitutet", en fantastisk byggnad. Det blev en limerick:

En ambassadör vid namn Dagan
berättade skogsinstituts sagan,
om hus där vi var,
som Israel nu har,
arrangemanget väckte ingen klagan.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Av Ulrik Nilsson - 27 februari 2012 11:25

Jag har haft en kort debatt på BTs debattsidor med (S) i Sjuhäradsbygden gällande kommunal ekonomi. BT valde att inte ge mig någon ytterligare replik (de hävdar principen inlägg-replik-sutreplik) och därför får jag publicera min replik här:


Under rubriken ”Sverige riskerar att slitas sönder” ger fyra (S) kommunpolitiker i Sjuhärad kommentarer till mitt svar på deras första artikel. De kallar sin artikel för slutreplik men eftersom de inte på något sätt kommenterar min huvudtes gör jag ytterligare ett försök.

Finansieringsprincipen – den idé som innebär att den som tar ett beslut också skall ta kostnaden för det är en princip som kommuner och oppositionsföreträdare alltid har hävdat. Om staten ställer krav på verksamhet i kommunerna så skall man också skicka med pengar via statsbidrag. I ledning tenderar alla partier att istället utgå från våra grundlagar – här Regeringsformen – och hävda att kommunerna skall agera under statens lagstiftning. Att Alliansregeringen inte genomfört finansieringsprincipen skiljer sig inte mot att Göran Person inte gjorde det under tiden 1994-2006.

När det är konstaterat så har varje kommunpolitiker att välja antingen att klaga och skylla på någon annan.

”Borås borde fått 170 miljoner kronor mer om allt hade varit rätt”, dvs om finansieringsprincipen tillämpats. Jag kan konstatera att det är den väg (S) i Sjuhärad valt – offrets väg. Jag kan konstatera att den arbetslinje alliansen för och de ökade antal arbetade timmar den lett till mer än väl motsvarar de påstådda bristerna.

Det andra alternativet är naturligtvis att arbeta med de verktyg och möjligheter man har, i detta fall i första hand att skapa attraktivitet. Det är den väg jag vill förorda. Det är bättre att agera med det man kan göra något åt än att lägga ansvaret på någon annan. Att Borås hade en mycket god utveckling under åren 1998-2010 beror i hög grad på att den dåvarande ledningen arbetade hårt för att tillsammans med alla Boråsare skapa saker gemensamt som gav utveckling. Vi agerade med det vi kunde istället för att skylla på uteblivna statsbidrag från Persson/Reinfeldt.

Sällan blir skillnaden så tydlig som i det här fallet. Alliansen strävar efter att skapa resurser – få en växande kaka, (S) fokuserar kring fördelning av kakan. Historien visar vilka som över tid fått bäst välståndsutveckling.

Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot och tidigare Kommunstyrelseordförande i BoråsAv Ulrik Nilsson - 23 februari 2012 14:01

I veckan har jag varit på en lunch i Riksdagen som handlade om fallet med de mördade ryske advokaten Sergei Magnitsky. Det går inte i ord att beskriva de övergrepp som aattes för från myndighetspersoner i ryssland. För den som är intresserad rekommenderas att titta vidare på den bifogade länken:


http://www.frivarld.se/nyheter-3244229


Ulrik Nilsson (M)

RiksdagsledamotSkaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se