Alla inlägg under mars 2012

Av Ulrik Nilsson - 29 mars 2012 08:47

I söndags (den 25 mars) höll Unionen för Medelhavsområdet sin årliga rådsförsamling i Marockos huvudstad Rabat. Jag höll ett kort inlägg om behovet att komma till praktisk aktivitet. Inlägget bifogas nedan.


Mr Chairman,


There is a
saying that you should “talk the talk and walk the walk”, and this saying is,
in my opinion, relevant to the present situation in the Union for the Mediterranean. After the uprisings in parts of northern Africa we certainly had reason to discuss and to analyse
what had happened, and – in the case of some stakeholders – we also had to try
to explain our own activities. Unfortunately a lot of effort was put into what
we can call “blame -voiding”. Nevertheless, I believe it was important to have
these discussions and to let the reality of the situation “sink in”.


However, for
some countries we have now reached the point were we have to leave the talk behind us and continue the walk instead. Those who were first in
the process have today taken some steps forward toward a new situation, and for
them verbal declarations are just not enough, even if they are meant to provide
courage for the future. There is a risk that we politicians think that our talk
can change things and that we therefore miss the opportunity of doing things
that really matter.


Mr Chairman,


In PA-UfM we
have a number of committees ranging from political matters and the economy to
culture and women’s rights. In all these areas we can see a number of
obstacles, for example if we would like to promote investments, we - or at
least someone - needs to think about the requirements that come from the
investors. Are they asking for independent accounting, do they require
influence once the investment is finished, how high a risk will they accept,
etc, etc?


Let’s take
another example - in the area of culture. Since culture is closely linked to
people meeting each other, some questions that could be asked are: how we can
provide financing for those meetings, how can visa problems be solved, what
about freedom for artists to express themselves in public and so on?


Mr Chairman,


I therefore
suggest that we include in all our working groups plans for the coming year to
scrutinise their proposals and to compile a list of the obstacles that have to
be overcome in order to go from the discussion stage to the action stage and
tackle them one by one. When we have done that we can take steps, small or
large forward and focus on things that really matter. Those steps are the walk.Thank you!


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot


ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 28 mars 2012 11:46

I går (den 27 mars) hölls en interpellationsdebatt i Riksdagen med anledning av Saudi Arabien och vapenexport. Jag deltog och bifogar här mina inlägg som de var enligt riksdagens snabbprotokoll:


Anf. 55
ULRIK NILSSON (M):

Herr talman! Denna interpellation och hela diskussionen väcker
reflexioner kring tre områden.  
Det första är naturligtvis vad som de facto har hänt. Det är
någonting som måste utredas och undersökas, kanske inte genom denna typ av
diskussioner utan genom mer professionella bedömningar och av såväl den
rättsutredning som pågår som konstitutionsutskottet.  
Det andra gäller lämpligheten att leverera vapen till vissa
länder. Detta diskuterade vi ganska utförligt här i kammaren förra våren när vi
antog den senaste redovisningen av vapenexporten. Där lades det också till ett
önskemål till regeringen att komma tillbaka med regler som försvårar leverans
till icke-demokratiska stater. Det innebar också en utvidgning så att fler
produkter omfattas.  
Jag tycker att man i sammanhanget ska lyfta fram aspekter på
det tredje området, nämligen varför vi har vapenexport över huvud taget. Det
handlar om att vi, eftersom vi har valt att ha en självständig försvars- och
utrikespolitik, behöver en inhemsk vapenindustri. För att då dela kostnaderna
med andra måste man möjliggöra för export. Det ska naturligtvis ske under strikt
kontroll och med ett regelverk motsvarande ungefär det som vi har. Men man måste
också vara medveten om att om vi inte skulle ha denna möjlighet skulle vi
sannolikt behöva väsentligt högre försvarsanslag.  
Därför är frågeställningen inte riktigt så enkel som den
ibland kan verka, utan man måste se helheten.  
Herr talman! Jag vill med detta egentligen bara peka på
behovet av att vi balanserar dessa olika frågeställningar mot varandra och att
vi balanserar de frågeställningar som ligger bakom hela resonemanget om
vapenexportlagstiftningen mot varandra i stället för att vi nu försöker plocka
kortsiktiga politiska poäng genom att anklaga varandra.  
 
 

Anf. 61
ULRIK NILSSON (M):

Herr talman! Jag har några kommentarer till debatten. Först,
Peter Rådberg: Nej, någon munkavle vill jag inte lägga på dig, men jag tror ändå
att sådana här frågor utreds bäst av dem som är experter på utredningar, vare
sig det är de rättsvårdande myndigheterna eller konstitutionsutskottet. Jag tror
att det faktiskt är ett effektivare sätt än den typ vi diskuterar här, men
munkavle – nej.  
Sedan har jag fått två tydliga besked från Torbjörn Björlund
och Bodil Ceballos: Det handlar inte bara om den aktuella frågan i
interpellationen, utan det handlar om att stoppa all vapenexport till
Saudiarabien. Då ska vi komma ihåg att vi var helt överens i våras om begäran om
tillägget om att göra det svårare att leverera till icke-demokratiska stater.  
Jag antar dock att det också kommer att få konsekvenser när vi
ser dessa partiers önskemål om anslag till försvaret, för naturligtvis påverkas
vapenindustrins och därmed försvarets anskaffning av materiel av ett sådant
ställningstagande. Den konsekvensen, hur man upprätthåller både försvarsförmåga
och klarar detta, hoppas jag att vi får se när vi diskuterar försvarets budget. 
 
 
Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot
ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 27 mars 2012 14:56

Jag har tidigare skrivit om fallet Magnitsij. Se bifogad länk om Rysslands kommentarer. Jag är en stolt undertecknare av brevet.

www.frivarld.se/2012/03/26/dn.se-rysk-kritik-mot-svenska-riksdagsledamöter-i-fallet-magnitskij-8499019


Ulrik Nilsson (M)

riksdagsledamotAv Ulrik Nilsson - 14 mars 2012 18:26

Har i går kväll besökt den Israeliska ammbassaden som flyttat in i "Gamla Skogsinstitutet", en fantastisk byggnad. Det blev en limerick:

En ambassadör vid namn Dagan
berättade skogsinstituts sagan,
om hus där vi var,
som Israel nu har,
arrangemanget väckte ingen klagan.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se