Alla inlägg under februari 2012

Av Ulrik Nilsson - 27 februari 2012 11:25

Jag har haft en kort debatt på BTs debattsidor med (S) i Sjuhäradsbygden gällande kommunal ekonomi. BT valde att inte ge mig någon ytterligare replik (de hävdar principen inlägg-replik-sutreplik) och därför får jag publicera min replik här:


Under rubriken ”Sverige riskerar att slitas sönder” ger fyra (S) kommunpolitiker i Sjuhärad kommentarer till mitt svar på deras första artikel. De kallar sin artikel för slutreplik men eftersom de inte på något sätt kommenterar min huvudtes gör jag ytterligare ett försök.

Finansieringsprincipen – den idé som innebär att den som tar ett beslut också skall ta kostnaden för det är en princip som kommuner och oppositionsföreträdare alltid har hävdat. Om staten ställer krav på verksamhet i kommunerna så skall man också skicka med pengar via statsbidrag. I ledning tenderar alla partier att istället utgå från våra grundlagar – här Regeringsformen – och hävda att kommunerna skall agera under statens lagstiftning. Att Alliansregeringen inte genomfört finansieringsprincipen skiljer sig inte mot att Göran Person inte gjorde det under tiden 1994-2006.

När det är konstaterat så har varje kommunpolitiker att välja antingen att klaga och skylla på någon annan.

”Borås borde fått 170 miljoner kronor mer om allt hade varit rätt”, dvs om finansieringsprincipen tillämpats. Jag kan konstatera att det är den väg (S) i Sjuhärad valt – offrets väg. Jag kan konstatera att den arbetslinje alliansen för och de ökade antal arbetade timmar den lett till mer än väl motsvarar de påstådda bristerna.

Det andra alternativet är naturligtvis att arbeta med de verktyg och möjligheter man har, i detta fall i första hand att skapa attraktivitet. Det är den väg jag vill förorda. Det är bättre att agera med det man kan göra något åt än att lägga ansvaret på någon annan. Att Borås hade en mycket god utveckling under åren 1998-2010 beror i hög grad på att den dåvarande ledningen arbetade hårt för att tillsammans med alla Boråsare skapa saker gemensamt som gav utveckling. Vi agerade med det vi kunde istället för att skylla på uteblivna statsbidrag från Persson/Reinfeldt.

Sällan blir skillnaden så tydlig som i det här fallet. Alliansen strävar efter att skapa resurser – få en växande kaka, (S) fokuserar kring fördelning av kakan. Historien visar vilka som över tid fått bäst välståndsutveckling.

Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot och tidigare Kommunstyrelseordförande i BoråsANNONS
Av Ulrik Nilsson - 23 februari 2012 14:01

I veckan har jag varit på en lunch i Riksdagen som handlade om fallet med de mördade ryske advokaten Sergei Magnitsky. Det går inte i ord att beskriva de övergrepp som aattes för från myndighetspersoner i ryssland. För den som är intresserad rekommenderas att titta vidare på den bifogade länken:


http://www.frivarld.se/nyheter-3244229


Ulrik Nilsson (M)

RiksdagsledamotANNONS
Av Ulrik Nilsson - 16 februari 2012 14:57

Här är mitt anförande i Utrikesdebatten i Riksdagen igår (enligt riksdagens snabbprotokoll):

Anf. 79
ULRIK NILSSON (M):

Fru talman! När vi hade utrikesdebatt för ett år sedan var vi, som många
har sagt, mitt i de förändringar som har skett i den arabiska vårens spår. Vi
ägnade då en hel del tid åt att fundera på vem som har haft mest eller minst
ansvar för att situationen hade varit sådan den var. Vi ägnade en del tid åt att
försöka fjärma oss från det gamla och närma oss det nya och kanske för lite tid
åt att resonera om vad vi kunde lära av utvecklingen. Det fanns också några –
och det har nämnts här i dag – som försökte lägga tid på att varna för
utveckling som man inte ville se. 
För mig är det nu dags att vi börjar reflektera och fundera över vad det
egentligen är som har hänt. Nu är det tid att dra lärdomar. 
Fru talman! Jag har i höstas haft förmånen att få besöka Egypten. I Egypten
fick jag sammanträffa med ett antal företrädare för partier som skulle påbörja
sitt arbete. Jag ska göra klart från början att jag inte träffade någon från
Brödraskapet, utan samtliga partier var av mer sekulärt intresse.  
Det var dock en intressant övning att prata med dem. De som bekände sig som
stående på vänster sida i politiken var mest intresserade av att föra ungefär
den diskussion som vi förde här i kammaren vid förra utrikesdebatten, alltså:
Varför stödde ni Mubarak så länge? Varför hoppade ni inte av och reagerade? 
De som tillerkände sig en liberal syn sade snarare: Vad har ni för
erfarenheter att dela med er av? Hur löser man detta med öppenhet, demokrati och
tillgänglighet? 
Det var en intressant skillnad. Man hade lite olika syn när det gällde om
det var framåt eller bakåt man behövde titta. 
Gemensamt för båda grupperna var att de uttryckte en oro för att
militärrådet inte ville släppa makten, en oro som tyvärr har infriats. Även om
jag såg en uppgift i dag om att det kommer att vara presidentval i Egypten i maj
är det fortfarande tveksamt vad militärrådet vill inför framtiden. 
Tyvärr hade jag innan jag åkte hem från Kairo också möjlighet att på nära
håll bevittna den oro som var efter den koptiska demonstrationen vid
informationsdepartementet. Bilden när jag åkte därifrån var inte odelat positiv,
men det var ändå intressant att ha pratat med dem som ville framåt.  
Ett par veckor senare hade jag precis som Abir möjligheten att vara
valövervakare i Tunisien. Ungefär som Abir säger är det väldigt lätt att ta med
sig känslan av den positiva utvecklingen samtidigt som man också måste
respektera deras enorma vilja att allt skulle gå rätt till – den minutiösa
noggrannheten varmed valförrättarna agerade, och som vi nästan fick en känsla av
gjorde det hela lite ineffektivt, var ändå slående och något väldigt positivt
att ta med sig. 
Fru talman! När man ser att det går så olika i Egypten och Tunisien kan man
börja fundera på om det finns några likheter och skillnader. Det har jag tänkt
rätt mycket på. Med risk för att eventuellt dra alltför långtgående slutsatser
av en enda undersökning vill jag nämna att jag för någon vecka hade förmånen att
få vara på Utrikespolitiska institutet och höra en forskare som hade jämfört hur
bloggarna såg ut i Libanon och Egypten. Det var före den arabiska vårens
inledning.  
Man konstaterade att i de libanesiska bloggarna, både de engelskspråkiga
och de arabiskspråkiga, beskrev man ungefär samma saker. I den egyptiska
bloggosfären användes däremot de engelskspråkiga bloggarna för att sprida
information till utlandet medan man använde de arabiskspråkiga för att
mobilisera till aktioner. I de arabiskspråkiga skrev man. Nu ska vi demonstrera!
I de engelska skrev man: Nu har vi demonstrerat. 
Just detta att man har en gemensam kommunikation med omvärlden i alla
avseenden är för mig ett tecken på att integrationen har fungerat. Klarar man av
att få samma information till alla, både till dem som lyssnar på inhemska och de
som lyssnar på externa medier, innebär det också att man är en integrerad del.
Det är otvivelaktigt att Libanon länge har varit ett av de öppnare samhällena i
den arabiska världen. Det är detta som jag tror att bloggexemplet visar. 
På samma sätt har vår handel och öppenhet med Tunisien varit betydligt
större än med de flesta arabländer. De flesta i Tunisien talar franska. Vi hade
tidigt frihandelsavtal och tät kontakt med europeiska företag. Någonstans är det
nog så att där människor kan mötas och ta del av en gemensam kultur får man
också en större möjlighet till förståelse och respekt och därmed till
demokrati. 
Detta är för mig kanske den viktigaste lärdomen av den arabiska våren. Vi
kan diskutera om man stöder en regim för länge eller för kort tid, men vi kan
aldrig komma ifrån att där vi ger människor och idéer möjlighet att mötas – där
vi har ett gemensamt språk och en kommunikation – växer också de mänskliga
egenskaperna frihet, respekt, mänskliga rättigheter och demokrati. Av Ulrik Nilsson - 15 februari 2012 15:20

Detta lades upp på Facebook under utriksedebatten:

Just nu pågår årets utrikesdebatt i Riksdagen. En liten limerick-kommentar:

Utrikesdebatt med tyngd i Levanten,
Palestina tas upp av den röd-gröna kanten,
Syrien nämns också.
Att fred ock frihet nå
för detta vill Alliansen vara drabanten


När jag fått snabbprotokollet återkommer jag med mitt inlägg i debatten.


Ulrik Nilsson (M)

RiksdagsledamotSkaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se