Alla inlägg under oktober 2011

Av Ulrik Nilsson - 27 oktober 2011 15:10

Följande anförande höll jag i kammaren i debatten om grönbok gällande produkter med dubbel användning. Texten kopierad från riksdagsprotokollet:


Herr talman! Låt mig börja med lite konsumentupplysning. 
Dagens debatt handlar inte om vapen utan om kvalificerade tekniska industriprodukter som kan ha användning i krig men som i första hand är avsedda för helt civila och vanliga användningsområden. 
Dagens debatt handlar inte om hur vi i första hand ska hindra handel av dessa varor utan om hur vi ska kunna öka handeln och den fria marknaden i Europa för dessa industriprodukter. 
Dagens debatt handlar inte i första hand om att skriva regler eller lagar för hur vi ska hantera detta i Sverige, utan det är en diskussion om hur vi ska skapa ett effektivt regelverk som ska tillåta just denna rörlighet med kvalificerade industriprodukter utan att det ska ge några säkerhetspolitiska dilemman eller svårigheter. Vad dagens debatt handlar om är nämligen EU:s så kallade grönbok gällande produkter med dubbel användning. 
Herr talman! ”Dubbel användning” är ett begrepp som är avsett att spegla produkter som kan vara viktiga i en ofredssituation utan att det specifikt är vapen. Elektronik, industriprodukter med mera kan användas och vara nödvändiga i krigssituationen, men de har också en civil användning eller ska vi kanske säga en ofarlig användning, detta även i krigssituationen. Tolkningen av begreppet är svår att göra baserat på kriterier, och därför har det utvecklats ett system med långa listor som definierar vilka produkter som anses vara varor för dubbel användning. Listorna har naturligtvis problemet att de blir teknikberoende, det vill säga, när ny teknik kommer kan den i och för sig uppfylla kriterierna för eller bedömningen att det är en produkt med dubbelanvändning, men den blir inte antagen förrän de är med i systemet. 
Systemet riskerar också att ge utrymme för olika bedömningar. Anekdotiskt har det berättats för mig, visserligen i en lite annan fråga, att det fanns något land som vid något tillfälle ansåg stövlar vara krigsmateriel för att hindra stövlarna för att bli föremål för EU:s upphandlingsregler. Nu är det inte så att jag på något sätt vill reglera stövlar, tro inte det. Meningen är snarare att visa vidden av begreppet. 
Läser man regeringens faktapromemoria i ärendet anges det i en fotnot att om man gör en vid tolkning av begreppet ”dubbel användning” kan det handla om 10 procent av EU:s totala exportvärde. Därmed får dessa regler en stor betydelse för ekonomi, handel och rörlighet inom EU:s marknad. 
EU:s grönbok som vi nu diskuterar tillkom alltså för att initiera en diskussion om hela komplexet. Syftet är att samla upp åsikter, hitta kriterier och kanske framför allt hitta system så att vi på ett enkelt sätt kan hantera och handla med industriprodukterna utan att komma i konflikt med säkerhets- och utrikespolitiska bedömningar. 
Herr talman! I utskottet är vi eniga i bedömningen att grönboken är välkommen och att det är av stor vikt att vi diskuterar hela handelskomplexet. Utskottet konstaterar vidare att man instämmer med regeringens positiva syn på behovet av att skapa en fungerande marknad men med de reservationer som regeringen för fram, nämligen att nationella säkerhetsintressen måste få genomslag vid exportbedömningar, vilket är möjligt redan i dag. Där vill utskottet också lägga till att utrikespolitiska intressen bör övervägas kunna ge samma genomslag. 
När detta är sagt kan vi inte heller frångå att konstatera att det är en förhoppning att de utrikespolitiska och säkerhetspolitiska bedömningarna i allt väsentligt ska kunna samordnas inom ramen för demokratin i Europeiska unionen. Därmed kommer också de nationella särintressena i dessa avseenden att kunna minska i betydelse. 
Det känns också viktigt att lyfta fram möjligheten och att påpeka den totalt sett positiva utveckling som pågår mot en allt större global förståelse för vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och öppenhet. Förhoppningen är därför att de möjligheter vi öppnar till nationella bedömningar ska finnas men behovet av den successivt avvecklas, eftersom vi demokratier emellan bör vara överens om tolkningar och hållningar. 
Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till utrikesutskottets förslag till beslut i utlåtande 2011/12:UU6 Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden, som det heter på byråkratsvenska. 
 
Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot
ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 26 oktober 2011 15:15

Jag har sett att en blogg som i hög grad innehåller islamofobi och främlingsfientliga tankar har "hängt" ut mig och mina svenska kollegor som var valobservatörer i Tunisien under rubriken "Här är de svenska riksdagsmän som övervakade valet islamisterna vann". Det inträffade ger mig anledning att något reflektera över vilken demokratisyn som kan ligga bakom den typen av "avslöljande".


För det första, en valobservation syftar till att värdera om valet i sig gått rätt till, inte till att se till att "rätt" parti vinner. Tuinisien valet genomfördes i en fantastisk anda där alla var nöjda och glada och där det betydde mycket för många att äntligen få rösta. En man på ca 50 sa med tårar i ögonen utanför en vallokal att "detta har jag väntat hela mitt liv på". I alla de vallokaler jag besökte (10 st) satt parti-representanter från såväl al-Nahda (det parti som vann och som utpekas som islamister) som från de sekulära partierna. För mig verkade det som att de samarbetade väl, med andra ord en amatörmässig observation är att det verkar inte vara oöverstigliga motsättningar mellan al-Nahda och de sekulära partierna - möjligen en kommentar till islamismen.


För det andra så måste syftet med bloggen vara att antyda att vi är delaktiga i islamiseringen (vilken jag i sig kan ifrågasätta) och då måsten man ställa frågan - Har man inte rätt att ha demokrati om man röstar fel? För mig innebär demokrati en frihet att rösta på partier som sprider sitt program, sen må de vara moderata, kommunistiska, islamistiska eller främlingsfientliga, debatten skall föras öppet och utan att man ger förbud.


För det tredje så är min tor - och övertygelse - efter att ha samtalat med en del partiföreträdare i Tunisien (och i Egypten) att det politiska landskapet kommer att förändras så snart arbetet med en ny konstitution kommer igång och partierna kan formeras utifrån visad intressegemenskap. Problemet idag är att inga partier uton al-Nahga har något "track record" då de är nystartade. Al-Nahga har funnits och varit förbjudet under Ben Ali och har därför fått lite extra sympati. Jag tor att när det blir dags för parlamentsval så kommer det att finnas färre partier (i "mina" vallokaler ställde 63 partier upp), partier som mer ser ut som vårs. Förhoppningsvis kommer vi då också att se fler unga kandidater.


Om islamisterna vann kan diskuteras för mig finns det bara en tydlig vinnare - det tunisiska folket som gick till val med värdighet (dignity), precis så som det bör vara efter den värdiga revolutionen (i Tunisien säger man inte jasminrevolutionen utan den värdiga revolutionen).


Ulrik Nilsson (M)

riksdagsledamot och valövervakare i Tunisien

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 20 oktober 2011 17:09

För någon timma sedan landade jag på flygplatsen i Tunis, dit jag kommit för att delta som valobservatör i Tunisiens första demokratiska val. Jag möttes utanför flygplatsen av bilar som tutade, körde fort och där man vifatade med flaggor (Libiska) - man firade att Khadaffi slutligen var borta från makten. En ögonblicksbild som visar att för de berörda är inte den arabiska våren över än.


De senaste tre veckorna har gått i Nordafrikas tecken för mig. Det inleddes med olika möten och seminarier i Kairo och Alexandria, träffar med "nya" politiker, myndigheter och oberoende organisationer. I Kairo kom jag tyvärr också att få bevittna hur en fredlig demonstration för räten att bygga bönelokaler utnyttjades av provokatörer och kom att leda till att ett trettiotal domonstranter kördes över av stridsvagnar - fruktansvärt. Nu är jag i Tunis för att övervaka nästa fas i Tunisiens utveckling och samtidigt nås jag av beskedet att makten i Libyen slutgiligt fallit. Det får mig at reflektera lite över en förändrings olika faser och vad som krävs.


Tunisien har sedan jasminrevolutuionen (eller som man vill kalla den här - den värdiga revolutionen) målmedvetet och systematiskt arbetat för att kunna genomföra val till en församling om 208 ledamöter vilkens uppgift framförallt är att skriva en ny konstitution. Man skall också utse tf president, och en tillförordnad regering. Processen har tagit lite längre tid än ursprungligen planerat med den förefaller genomförs med öppenhet och samförstånd. Valet på söndag blir viktigt för framtiden och om allt går så som vi hoppas kan kanske Tunisien bli en modell att följa.


I Egypten fick jag klart för mig att oklarheterna är fel, och då kanske inte främst den fråga som är vanligast i den svenska debatten, den om det Muslimska brödrasapet. Den centrala frågan är i stället om militären verkligen vill släppa makten, och om militären i framtiden skall underordna sig demokratisk kontroll. Denna fråga ser samtidigt som den av militären tillsatta övergångsregeringen verkar mer inriktad på att vinna sympati än på att regera landet. Sammantaget innebär detta att mycket går långsamt oc att mycket lite sker som kan hantera både den politiska osäkerheten som den ekonomiska kris som kommit då turismen sviker. Det är uppenbart att handlingskraften saknas och då blir det kanske än viktigare att betona betydelsen av att militären aldrig får bli ett alternativ till demokrati. Om Tunisien närmar sig ett delmås så kämpar egypten mitt på vägen.


Libyen så kan nu förhoppningsvis gå från en situation med militära motsättningar mot en demokratisk utveckling. Ders vandring har bara börjat eller snarare kommer snart att börja.


Tunisien, Egypten, Libyen - trip, trap, trull. Jag ser fram emot att följa alla länderna framåt och jag skulle också välkomna fler; Syrien, Jemen ... . Att vägen kan vara svår får aldrig bli ett skäl att låta bli att gå på demokratiseringens väg.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se