Alla inlägg under juni 2011

Av Ulrik Nilsson - 17 juni 2011 12:39

Jag vill kommentera onsdagens partiledardebatt med en limerick:


Partiledardebatt i vår Riksdag,

ledarna med varandra växla slag,

(men) hur ser striden ut,

är det röd-gröna slut,

och nu social- och sverigedemokrater i lag?


(Skrevs inna Libyendebatten som gav en lite annan bild. I partiledardebatten blev det mer och mer uppenbart att vi har ett gäng; (S), (SD) och (V); som längtar tillbaka till det gamla i nostalgi och ett gäng som går mot framtiden. Därav min kommentar)


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 17 juni 2011 08:24

Om en halvtimma inleds Riksdagens debatt om förlängd insats i Libyen. Jag skrev en liten limerick inför den:


Det sitter en överste i Tripoli,

vars tid sedan länge bor't vara förbi,

vi skyddar stolt

så folkets revolt,

kan ge Libyen demokrati.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 15 juni 2011 15:33

I dag har det varit avtackning av rektorn för Högskolan i Borås, Lena Nordholm. Jag kunde tyvärr inte vara med då vi har votering i Riksdagen men jag vill på alla sätt visa min tacksamhet för allt det lena gjort för vår stad och dess utveckling. Jag har därför skickat en liten personlig gåva med några som skulle medverka (en bok) och skrivit en lite limerick till Lena:


Vetenskap för profession lärs ut i Borås,

litteraturtips av rektor fås,

nu är ditt jobb slut,

passa nu på och njut,

och läs om det som med fel beslås.


Ulrik Nilsson

Av Ulrik Nilsson - 9 juni 2011 13:01

Jag har haft en insändardebatt i Borås Tidning med en företrädare för Sverige Demokraterna från Borås. Utgångspunkten var en insändare där (SD) ville avveckla stödet till invandrarföreningar. Debatten har för min del lett till en artikel (publicerad den 8 juni i BT) som handlar om behovet av migration. För de som inte läser BT bifogas min insända text:

---


Om invandrarföreningar ….


I Sverige bor drygt 9 miljoner människor, ungefär 1,4 miljoner av dem är födda i ett annat land. Alla människor – för att kunna ha ett bra liv – behöver en tillhörighet till samhället och till en kulturell gemenskap. För oss infödda svenskar är det relativt enkelt, vi tillhör redan main-stream kulturen, med för den som kommer ny till Sverige är det mycket värre. De behöver skapa sin egna kulturella referensram. Att ge dem den chansen är för mig en direkt följd av en människosyn som betonar alla människors lika värde och frihet.


Sverige kommer i likhet med en stor del av västvärldens länder att möta en framtid där vår relativa andel av jordens befolkning minskar, ja i relativt många fall minskar till och med befolkningen i absoluta tal. I framtiden förväntas behovet och önskan av tjänster att öka, och skall då alla svenskar, i en åldrande befolkning, kunna erbjudas de efterfrågade tjänsterna så kommer vi antingen att behöva flytta utomlands eller få andra som flyttar till Sverige.


Empirisk forskning visar att om antalet innevånare i produktiv ålder ökar med 15 000 så ökar exporten med ca 7 miljarder kronor per år (ref: Ekonomisk debatt nr7/2009). Sveriges framtid som industrination är intimt förknippad med exporten av varor, och därför blir befolkningsökning central. Sett från hur det ser ut idag är det enda rimliga att invandringen ökas.


Svensk industri konkurrerar på en totalt internationell marknad. Beslut om att köpa en produkt sker lokalt och baseras på en kombination av pris, produktens kvalitet och – inte minst viktigt – förmågan att möta kulturella krav. Den kompetens våra invandrare besitter med hemhörighet i två kulturer blir då en avgörande konkurrensfaktor.


Pontus Fritzon (SD) kommenterar mitt svar på hans artikel med ”Svammel”. Jag hoppas att mina exempel ovan visat behovet av invandring för vår framtid: Vi behöver tjänsterna, vi behöver produktionskapaciteten och vi behöver kulturen. Skall vi attrahera invandrare så måste vi vara attraktiva för dem och där spelar invandrarföreningar en stor roll.


Framtiden är inte ”svammel” för mig, det är till och med så att om man tar en egoistisk svensk utgångspunkt (något som i grunden är mig främmande) så blir ändå slutsatsen att vi har allt att vinna på invandring, och då måste vi ta hand om våra invandrare.


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se