Alla inlägg under april 2011

Av Ulrik Nilsson - 27 april 2011 13:39

För två veckor sedan var jag med på Europaparlamentets Joint Parliamentary Meeting on western Balkans i Bryssel. Västra Balkans anslutning till den europeiska unionen är just nu inne i ett avgörande skede och därför hade Europaparlamentet inbjudit till en och en halv dags diskussion om frågan.


Inledningsvis kan vi konstatera att det är naturligt att låta länderna på Balkan som så önskar ansluta sig till unionen. Vidare kan man konstatera att för varje ny medlem så blir regleverket allt mer låst och att det därför blir fråga om allt färre undantag. Förhandlingarna kan därför bli rätt svåra.


Det ungerska ordförandeskapet har en tydlig ambition att under sitt halvår (löper ut den sista juni) bli färdig med ett anslutningsavtal för Kroatien. Även om förhandlingarna kommit långt så är det naturligtvis ett problem att man i Kroatien hyllar som frihetshjältar generaler som av krigsförbrytardomstolen i Hagga dömts till långa fängelsestraff. Det känns som att vi inte riktigt har samma rättskänsla. För egen del anser jag att Kroatien måste göra upp med sitt förflutna innan dess att man kan komma in i den europeiska familjen, även om också jag stöttar den ungerska amitionen att komma vidare.


Ett annat land som har specifika problem och det utan möjlighet att påverka dem är Mackedonien. Förhandlingsmässigt är man "bäst i klassen" och därför borde det inte vara något problem, om inte det vore så att Grekland inte kan acceptera namnet. Grekland har en provins som heter Mackedonien och kräver därför att Mackedonien skall kallas FYROM (Former Yoguslavic Republic of Maccedonia). Då alla medlemsländer måste vara eniga om en ny medlem så hindras Mackedonien. Min uppfattning är att Greklands insträllning är orimlig och att Grekland måste medverka till en saklig lösning som innebär att Mackedonien kan heta Mackedonien.


Att få fler Balkanländer som medlemmar i EU innebär att fler länder kommer in i ett samarbete baserat på demokrati, mänskilga rättigheter och öppenhet och därmed "säkras" en domkratisk utveckling i dessa länder. Det är inte så att de är odemokratiska idag eller riskerar att bli det men som exemplet från Vitryssland (stulet val) och Ukraina (oppositionsledatren i fängelse) visar så är det bara starka institutioner som kan säkra demokrati. Därför var parlamentets möte viktigt och därför måste vi alla europavänner driva på för en fortsatt utvidgning över västra Balkan.


Ulrik Nilsson (M)

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 25 april 2011 16:56

På påskafton firade min svåger att han numera är närmare 50 än 30 ...


Vi uppvaktade med en läderhuva att användas när han köpt en cab av något slag, det fick bli en liten limerick:


En bonde från djupa Småland,

på sportbil fått blodad tand,

snabb resa är toppen,

skydda helst knoppen,

ha då gåvan alltid till hand.


Ulrik Nilsson

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 20 april 2011 16:13

Radio 7 bad mig i går skriva en limerick om Fiedel Castros avgång. Så här blev resultatet:


Vaktavlösning sker i Havanna

makten hos partiet dock stanna

med kommunistisk modell

mot folket ej snäll

vill vi Kubas demokratidröm besanna


Ulrik Nilsson (M)

Riksdagsledamot

Av Ulrik Nilsson - 19 april 2011 11:09

I början av april hade jag möjligheten att åka med svenska FN-förbundet på en parlamentarikerresa till Pakistan (Islamabad) och Indien (New Delhi) under en dryg veckas tid. Syftet med resan var att dels lära mer om de utmaningar och problem som regionen står inför och dels att se på FNs arbete i området.


Tyvärr så blev det så att SAS ställde in mitt flyg från Göteborg till Köpenhamn på löradsmorgonen så jagh missade mitt flyg vidare, konsekvensen blev en försening på 36 timmar - trist! Föresening gjorde att jag missade ett besök på ett välordnat flyktingläger vid gränsen mellan Pakistan och Afghanistan.


Pakistan


Tidagen tillbringades med olika möten i Islamabad, bland annat FN-observatörerna i Kashmir, FNs organisationer i Pakistan och talmannen i den pakistanska senaten. Utöver det träffade vi även företrädare för NGO's (frivillig organisationer) inom området för MR (mänskliga rättigheter). Dagen avslutades med ett gardenparty på den svenska ambassaden i Islamabad.


Skall man göra några reflektioner från Pakistan så får det bli ungefär så här:

1) Säkerhetsläget gör att landet har problem att fungera - i vart fall för besökare. Att tvingas att åka runt i bepansrade bilar och att passera ständiga vägspärrar ger naturligtvis en känsla av otrygghet.

2) Efter de stora naturkatastroferna, jordbävning 2005 och översvämningar 2010, har landet visat sig klara sig relativt väl. Organisationen med en central katastrofmyndighet verkar ha fungerat bra, om än enligt närmast militär logik. Naturkatastrofena visar för mig tydligt på behovet av att reformera äganderätten så att rätten till land kan garanteras då ökar chansen att situationen förbättras.

3) Landet har fler stora utmaningar framför sig, en är att utveckla/befästa demokratin, en är utbildningssystemet, en att få igång handel med andra länder och en (vilken behandlas separat) är Kashmir


Onsdagen ägnades i huvudsak år att resa Islamabad-New Delhi, på grund av situationen går det ingar direktflyg utan vi fick flyga via Dubai.


Indien


I Indien träffade vi även här NGO's, företrädare för myndigheter, FN och den svensak ambassaden. I Indien finns det en stark tradition av s.k Think-tanks och vi träffade även några sådanna. Ett av besöken gällde ett projekt för att stärka kvinnors situation (och därmed familjernas försörjning) i en del av Delhi. Jag vet inte om den skall kallas för slum, vissa av mina medresenärer har kallat området så, men jag bedömer det som något mer välordnat. Projejktet handlade om att dels registrera befolkning (så att de kunde få rösträtt och tillgång till den (mycket begränsade) sociala skyddsnät som finns, dels erbjuda utbildning för kvinnor och barn och dels att i ett kollektivs ram erbjuda sysselsättning. Vi såg bland annat hur man satt och sydde paljetter till Zara's kollektioner. Vidare fanns det en hälsomottagning. Man måste lämna projektet inponerad när man ser vad mänskliga initiativ kan göra även ur små omständigheter. Fantastiskt.


Den indiska demokratin beskrevs av någobn så som "noicy" och så är det nog. Några dagar innan vi kom hade det inletts en hungersstrejk vid "Indian gate" i syfte att påverka (minska) korruptionen i den indiska politiken. Aktionen pekar på en av de mest aktuella frågorna för Indien, hur korruptionen skall bekämpas och förtroendet för institutioner byggas upp. Dekokratin står stark men har skönhetsfläckar. En man jag mötte i en affär sa ungefär såhär: "Jag ser att Du köpt boken om Gandhi (vilket jag hade) och jag kände minnet av honom igår när jag besökte "Indian gate". Det kändes viktigt för mig". Vi får hoppas att man lyckas minska korruptionen.


Den andra stora utmaningen handlar naturligtvis som hur man skall kunna minska antalet fattiga. I dag kan vi nog bedöma ca 500 miljoner Indier som fattiga enligt de internationella bedömningarna (siffran varierade mellan 300 och 700 beroende på vem som gav uppgiften och hur definitionen såg ut). Även om man har en stark och växande ekonomi så ligger en stor utmaning i att fördela resurserna.


Indien strävar efter att bli en regional stormakt, ja kanske även en global stromakt tillsammans med USA, Kina, Ryssland och Brasilien. Innan man är där finns det som sgat ovan en del att göra - för att nå den statusen behöver man inte bara uppfattas som stark utan också ha någon form av moralisk styrka. Jag lyssnade för många år sedan på ett Rotary-föredrag i USA på temat "Is US a great nation or just a big country" - Indien vill vara "a great nation" men har en bit kvar.


Kashmir


Slutligen några ord om konflikten som Indien anser onödig (man hade inte behövt dela Indien 1948, muslimer och hinduer kunde leva tillsammans) och som för Pakistan handlar om identitet, mark och naturresurser. Det har i omgångar, senast 2008, varit nära en lösning i konflikten men den har varje gång hindrats av bristande förtroende. Senast var det bmben i Mumbai som stoppade lösningen. Man kan undra vad som hade hänt om Indien, istället för att anklaga Pakistan (och dess ledning) för bomben, hade sagt vi litar på att ni vill vara en rättsstad och att ni därför kan hantera situationen. Vi vill därför fortsätta dialogen.


Med på resam var följande riksdagledamöter, vilka eventuellt beskriver sina erfarenheter på bloggar etc: Desire Petrus (KD), Olle Thorell (S) och Staffan Danielsson (C). Dessutom finns info från resan på FN-förbundets hemsida.


Ulrik NIlsson (M)

Riksdagsledamot.

Av Ulrik Nilsson - 1 april 2011 12:22

I onsdags behandlade Riksdagen frågan om sanktioner mot Nord-Korea, en av de stater som mest kränker mänskilga rättigheter och som är djupt odemokratiskt, en stat som vi med fog kan beteckna som en skurkstat. I debatten sa jag (enligt Riksdagens snabprotokoll):


Anf. 93 ULRIK NILSSON (M):

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till förslaget i utrikesutskottets betänkande nr 6 om sanktioner mot Nordkorea. 
Fru talman! När man studerar länder som har namn efter geografiska riktningar kan man se att det nästan alltid är ett tecken på att det råder oenighet om hur ett land ska ledas och styras. Man kan ofta se olika system ställas mot varandra som i det här fallet där en demokrati med en marknadsekonomi ställs mot en diktatur med en hårt styrd planekonomi. Som vi väl alla är överens om hör frihet, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling ihop. Vore frågan vilket system som är bäst vore det ganska enkelt att ta ställning utifrån situationen på den koreanska halvön. 
Men även om det är lätt för oss är det inte lika lätt för regimen i Nordkorea att säga att man har gått fel väg, utan i stället strävar Nordkorea efter att försöka utnyttja alla medel, oftast medel som inte är demokratiska, för att påverka utvecklingen i syd. De använder dem mot sitt eget folk och mot andra länder. Det är därför vi i dag har ett paket med sanktioner. Det handlar om vapenleveranser och paramilitär utrustning, och det handlar också utbildning, finansiella tillgångar och inte minst kärnteknisk utveckling. 
Det här sanktionspaketet behövs därför att vi som tror på det system som Sydkorea står för också tror på frihandel, men frihandel innebär i sin tur att i stort sett alla länder har tillgång till de tekniker som vi talar om. De har i stort sett tillgång till samma teknikpaket. Just därför måste vi alla agera samstämt. Har vi olika synpunkter skulle ett eller några länder som väljer att se annorlunda på det göra hela sanktionssystemet meningslöst. Därför är det viktigt att vi har det system som vi nu har utvecklat där staterna går i takt. 
Förenta nationerna fattar beslut som i vissa delar är bindande för medlemsländerna. EU fattar också beslut som i vissa delar är bindande men också andra som inte är bindande och förutsätter nationell lagstiftning. Det är det som vi i dag har att ta ställning till. Det är en liten del av ett sanktionspaket som vi alla är överens om både till innehåll och till funktion. Det ska täcka upp och inte skapa kryphål för Nordkorea. 
Vad är då syftet? Det är definitivt inte att göra livet värre för dem som är fattiga och utsatta i Nordkorea. Det handlar snarare om att vara väldigt tydliga med att vi genom sanktionerna kan stödja demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hela den kraft som borde kunna leda till en förändring. Framför allt handlar det om att vi ska kunna hindra regimen från att använda kärnteknik och i förlängningen kärnvapen och om att de ska ha begränsade möjligheter till en konventionell krigföring gentemot dem som de uppfattar som motståndare vare sig det är inom eller utom landet. 
Det är också viktigt att markera att så här får det inte gå till, så här får man inte bete sig mot sitt eget folk och så här får man inte bete sig mot grannländer. Det är svårt att inte dra sig till minnes det som hände det sydkoreanska fartyget Cheonan förra året. Det sänktes, sannolikt genom ett angrepp från den nordkoreanska sidan. Det är inte erkänt och bekräftat, men allting tyder på att det skedde från den nordkoreanska sidan. Vi har alla markerat väldigt tydligt att detta inte får förekomma. 
Det är också viktigt att vi nu via sanktionsbeslutet markerar att vi är beredda att följa upp detta och se till att vi inte stöder den nordkoreanska regimen genom att ge dem några handelsmöjligheter. 
Fru talman! Jag tycker att det är glädjande att vi har ett enigt utskott som uttalar sig för att fatta de nödvändiga beslutet i riksdagen för att genomföra hela sanktionspaketet mot Nordkorea. Vi har all anledning att markera att det inte är en stat som står för det vi tror på, nämligen demokrati, frihandel, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och alla de positiva värdeord vi kan räkna upp. 
Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i utrikesutskottets betänkande. 
 
 
Eftersom jag tror på frihandel så blir det också - som framgår av mitt inlägg - nödvändigt att sanktioner samordnas. Om några länder ställer sig vid sidan om så är sanktionerna meningslösa.
 
I dag har Riksdagen behandlt en annan "skurkstat" Libyen. Debatten handlade om svenskt delatagande i den av NATO-ledda och av FNs säkerhetsråd sanktionerade insatsen att upprätthålla ett vapenembargo, en flygförbudszon och att skydda civilbefolkning. Jag tycker att beslutet är bra och att det är viktigt att alla demokrativänner står upp för demokrati och mänskliga rättigheter även i Libyen.
 
Bodil Ceballos (MP) tog under debatten upp frågan om handel med skurkstater och hon sa ungefär (jag har inte exakt citat): Handel med Khadaffi har inte gjort honom snällare. Jag uppfattar det som ett ifrågasättande av det vi frihandelsvänner förfäktar nämligen att handel och demokrati hör ihop.
 
Jag tror att Bodil har missuppfattat vår argumentation, det har aldrig varit avsikten att en diktator skall bli bättre, vad det handlat om är att frihandel öppnar för kontakter och därmed för spridning av idéer. För att ta ett möjligen banalt exempel. En fabrik i Tunisien som syr skjortor åt ett franskt företag. Om det är något problem med leveranser eller frågor om vad som skall göras så tar man oftast telefonen och ringer. Då är det inte direktör till direktör utan snarare yrkesman till yrkesman, i ett sådant samtal löses problemet men framförallt så ger det öppningar för utbyte av socialt samtal och därmed spridning av idéer. Utan handel hade den kontakten knappast funnits.
 
Ett annat exempel är den datorisering som skett av Nordafrika och som har lett till att social nätverk finns tillgängliga, att man kan följa CNN, Al Jazeera och BBC och att man kan meddela sig med omvärlden. Den datoriseringen har varit direkt kopplad till möjligheterna att handla med väst.
 
Det är så frihandel och öppenhet främjar demokrati. Handlen med Libyen har varit viktig för Libyen, nu handlar det om att få bort Khadaffi.
 
Ulrik Nilsson (M)
Riksdagsledamot
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se