Alla inlägg under januari 2010

Av Ulrik Nilsson - 28 januari 2010 11:13

I dag träffas det miljöstrategiska nätverket i Sjuhärad i Limmared. Jag var med och inledde och det blev en limmerick:


Nätverk av tjänstemän sågs i Limmared

alla de som för en god miljö stred

allt vad vi göra

kan balansen störa

lämna därför framtidens förutsättningar i fred.Ulrik Nilsson (M)

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 28 januari 2010 11:11

Denna debattartikel är införd i dagens Borås Tidning:Götalandsbanan viktig för Borås, regionen och landet!

Frågan om Götalandsbanans vara eller icke vara närmar sig ett avgörande, eller i vart fall ett första beslut. Gunnar Malms utredning har varit ut på remissbehandling och remiserna sammanställs just nu inom Näringsdepartementet. Samtidigt syns ett antal inlägg på landets debattsidor.

Ett argument som ofta förs fram, bland annat av Per Kågesson på DN-debatt, är att man kan uppnå samma effekter genom att upprusta västra stambanan (och södra). Den åsikten bortser från den lokal och regionala utvecklingspotentialen, liksom från behoven av godstransporter. Är syftet enbart att få snabba förbindelser mellan Stockholm och Göteborg för persontrafik och på så sätt enbart ta utgångspunkt i ”storstäderna” så håller kanske resonemanget. Tar jag däremot min utgångspunkt i exempelvis Borås så innebär en Götalandsbana mycket för boråsarnas möjligheter när det gäller att nå intressanta arbetsmarknader och att agera i samverkan med andra områden.

Skälet till denna effekt är att dagens bana inte går via Borås. Gällde det enbart Borås hade vi väl fått acceptera förhållandet, men vi har idag en stambana som går utanför många av Sveriges större städer. Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping ligger inte ”mellan Stockholm och Göteborg”. Bara dessa fyra städer har nästan en halv miljon människor. Om man tror att det finns ett värde att företag i Borås samarbetar med företag i Linköping eller att studenter i Jönköping kan bedriva projekt i textilstaden Norrköping med stöd från Textilhögskolan i Borås, ja då kommer det att behövas en ny järnväg som går Borås-Jönköping-Linköping.

Bygger man en ny järnväg är det i alla avseenden att föredra att man bygger den efter den bästa tänkbara standarden och för närvarande innebär det tekniska specifikationer som möjliggör höghastighetståg.

För landet är det viktigt att få kommunikationer som förenar många människor på ett enkelt sätt. Götalandsbanan får den effekten genom att den går i områden som är relativt tättbefolkade. Tillväxtverkets remissyttrande över Malms utredning pekar väldigt tydligt på Götalandsbanans potential i detta avseende.

För Borås del kommer resandet mot Göteborg att bli allt mer avgörande. Redan idag är Borås-Göteborg Sveriges tredje största reserelation, men en mycket liten andel av resandet går via järnväg. Det beror troligen på att dagens banstandard är så låg att restiden blir lång och resan obekväm. Vi behöver därför en bättre järnvägsmöjlighet till Göteborg, och samma resonemang om bankvalitet kan föras där, man bör bygga till dagens tekniska standard. Lägger man där till att banan skall gå via Landvetter är det enkelt att se att för boråsaren är Götalandsbanan viktig. Den  innebär också att vår region stärks genom att vi knyter ihop Västsveriges två största arbetsmarknadsregioner.

Slutligen innebär Götalandsbanan naturligtvis att företag och boende i Borås kommer ”mitt i landet” och det ger staden goda utvecklingsmöjligheter, så påståendet att Götalandsbanan är bra för landet, regionen och staden har starka skäl för sig, men det är då viktigt att se det som ett samhällsbyggnadsprojekt och inte som ett renodlat miljöprojekt.

När Krister Marconi från (SD) i BT den 22 januari 2010 avvisar Götalandsbanan med bl.a samma argument som Per Kågesson använder så innebär det att (SD) förordar utveckling endast i Stockholm och Göteborg och att man helt bortser från mellanliggande städers bidrag till Sveriges ekonomi. Den hållningen kan jag inte dela. Jag är helt övertygad om att staden behöver en Götalandsbana för sin utveckling, att regionen behöver en Götalandsbana för att öka medborgarnas möjligheter och att landet behöver en Götalandsbanan för att skapa ett starkt tillväxtstråk Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Nyköping-Stckholm. Med en Götalandsbana ges också alla mellanliggande orter (ex. Bollebygd och Ulricehamn) nya pendlingsmöjligheter och blir en del av samma tillväxtkorridor.

Ulrik Nilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 27 januari 2010 15:59

Vi har idag avtackat Borås stads finanschef Randi Evers. Det blev ingen limmerick idag - det blev en allitteration:


Funderande folk finner finanser fascinerande.
Förslagsvis fordrade finanskrisen flitigt fokus för finansieringens fortsatta fullgoda funktion för framtiden, fortsättning följer.
Fast framtida förre finanschefens förtida frigörelse från förvaltningen fordrar firande från fränderna.

”Frattis Frandi”


Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

Av Ulrik Nilsson - 25 januari 2010 11:22

På kommunfullmäktiges möte i torsdags diskuterade vi bland annat ersättningen till fristående skolor - ett kärt tvisteämne. Låt oss lämna den debatten för nu men jag måste ta upp ett argument som kom från oppositionen. Man sa "Ni gör detta enbart av ideologiska skäl", och avsåg naturligtvis att våra argument skulle försvagas av det påståendet. Detta är en hållning som jag tycker är mycket märklig.


Tar vi utgångspunkt i vår demokrati så har vi vart fjärde år allmänna val och då presenterar alla partier sina program. Programmen bör rimligtvis stå i samklang med vad partiet anser om samhällsutvecklingen (det som vi normalt kallar ideologi). Det borde därför inte förvåna någon att vi i majoriteten i Borås anser att det är omistligt för föräldrar och elever i Borås att ha möjlighet att välja mellan olika skolor. Att vi vidare anser att vi skall ha rättvisa ersättningar borde också vara känt, om oppositionen sedan tycker att vi betalar för mycket så är det en annan sak.


Eller är det så att oppositionen kanske anser att friskolor skall ha det svårt - av ideologiska skäl - och därför anser att vi när vi driver rättvisa gör vi det av ideologiska skäl. Jag kan garantera att det inte är idologin som syns i ersättningsnivån, ideologin sayns i att vi vill ge valfrihet inom skolan.


Tar vi frågan mer principiellt blir den snarare, borde det inte synas på den förda politiken vem som har ansvaret för stadens utveckling. I så fall borde det snarare vara ett beröm att man följser sin idologi och står för givna vallöften. Frågan blir sedan vad oppositionen vill eftersom ideologi inte tycks vara positivt - handlar det bara om makten?


Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

Av Ulrik Nilsson - 25 januari 2010 07:23

I förra veckan var jag på SP i samband med att SPs tidigare vice VD och marknadsdirektJam-Olof Johansson gick i pension. Jag skrev följande limmerick till honom:


När något var oklart gick man till JO

den som vill klaga på mig gör dito

fråga som ger bryderi

löses med god diplomati

många års framgång blir ditt goda kvitto.


I går (och i lördags) hade Moderata studenter sitt riksårsmöte på hotell Plaza. Jag var inbjuden att sitta som mötesordförande en del av årsmötet- Det fick bli en kort limmerick så också:


Moderata studenter möte i Borås

vägen mor frihet fast-slås

nya ombud varje år

men politiken den består

här slipas argument och debatt förstås.


Ulril Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se