Alla inlägg under oktober 2009

Av Ulrik Nilsson - 27 oktober 2009 07:27

I går var jag på Skandia/Skandiabankens kund event i Borås och det blev följande alster:


    Skandia-event på Grand hotell

    den stolta staden får stå modell,

    för en god framtid

    så krävs allas vår id,

    arbetet börjar här nu i kväll.


(erkänner att det sista rimmet är lite "orent")


PS

Ibland blir det fel. Vi märkte igår att det kom reklam i min blogg, något som inte hör hemma på en kommunal hemsida. Med reklam kan betydelsen av "blogga gratis" ifrågasättas. När jag kollade detta såg jag att jag tillåtit kommentarer på bloggen - ett förbiseende från mig. Jag tackar Tomas för den inkomna kommentaren men jag kommer ändå att försöka undvika en kommenterad blogg.

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 26 oktober 2009 07:01

I helgen har jag besökt två tillställningar som givit upphov till Limmerickar.


Först, i fredags eftermiddag besökte jag Afasiförbundets kongress på Grand i Borås och hälsade dem välkomna till vår stad med denna:


Afasiföreningen ses på Grand

att gemensamma frågor ta om hand

välkomna till vår ort

i vänners lag går tid fort

stärkta ni jobbar i hela vårt land.


Sedan, i lördags var jag på Regementets (I15s) höstmiddag tillika Kamratföreningens 70 års och regementets officerskårs 25 års jubileum. I mitt tacktal fanns denna:


Den stolta Älvsborgs brigad

hör hemma i vår kära stad

med allt vad den var

och de minnen vi har

är I15 en del av vår framtid glad.


Inte för att vi är glada för att I15 las ner, men det har betytt så mycket för Borås och erfarenheterna finns kvar och skall nyttjas.


Ulrik Nilsson

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 20 oktober 2009 15:34

Jag hade möjlighet idag att inviga en utställning om Dataspel på Navet i Borås. Då skaldade jag så här:


Spel och dobbel på Navet?

algoritm ur matematiska havet

logik och tur

ger ny kultur

lär Dig den nu är framtidskravet.


Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

Av Ulrik Nilsson - 20 oktober 2009 11:49

Med anledning av Fair Trade dagen hade Högskolan i Borås ett "Hållbarhetsfika" i dag på förmiddagen. Det fick bli en limmerick till:


Hållbarhetsika på Sndgärde'

åt alla på Högskoplan bjöds de'

ekonomo och ekologi

kaffe med socker i

rättvist blir det vid fikaborde'


Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

Av Ulrik Nilsson - 19 oktober 2009 13:41

Under förra veckan blev jag ifrågasatt i media eller i debatten vid tre olika tillfällen. Det gällde Borås stads relation med Gongqing i Kina, regionens beslut om infrastruktur investeringar (framförallt rv 27) och Ulf Olssons påståenden i Kommunfullmäktige att majoriteten bara prioriterar ”dyra konsulter och utlandsresor”. I sak har uppföljande artiklar i BT visat på att Kinasatsningen har stöd i näringslivet – och vårt syfte är att ge näringslivet i Borås nya möjligheter, redan i den ursprungliga – och mycket kritiska – artikeln framgår att vi inte gjort några bindande utfästelser. Vidare har BT i en uppföljande artikel till den om rv 27 också konstaterat att Roland Andersson (S) (regionstyrelsens ordförande) anser att Borås inte hade mycket annat att välja på än att acceptera medfinansiering, om 27:an skall byggas.

Slutligen så Ulf Olssons påståenden om konsulter och resor. När det gäller det utrymme vi har i budget för utveckling av Borås (jag antar att det är här Ulf ser konsulter) så har ännu inga utbetalningar skett. När det gäller resor har jag genomfört fyra när året är till ända. Jag bjöds in till ett möte i Bilbao med syfte att förbereda samarbeten kring projekt syftande till kopplingen mellan turism och hälsa. Jag valde att åka dit eftersom Borås är starka på folkhälsa och strävar efter ökade besökstal, med andra ord kunde projekt inom området vara viktiga. Själva resan och alla kostnader utom traktamente stod arrangören för. Kinaresan behöver jag inte ytterligare kommentera. Jag inbjöds som ordförande i Sjuhärads kommunalförbund av Västsvenska turistrådet att delta i den stora turistmässan i Frankfurt i maj. Syftet var att uppmärksamma betydelsen av besöksnäring för en stad. Motivet blir likartat som för min resa till Bilbao. Kostnaden för besöket stod turistrådet och kommunalförbundet för. Slutligen skall jag åka med stadens näringslivsenhet till Tunisien i slutet av oktober. Tunisienresan handlar om att marknadsföra Borås och söka intressenter i vår stora satsning på Marketplace Borås. Marketplace är en av nycklarna för att ge åter Borås rollen som textil- och modehuvudstaden i Sverige.

Jag tror att dessa tre påståendena faktiskt visar på samma sak – valet närmar sig och de olika alternativen ställs mot varandra. Majoriteten har varit tvungna att hantera en djupgående finanskris, men samtidigt är det vår övertygelse att vi också värna stadens framtida utveckling. Stadens framtid är beroende av att attrahera innevånare, och då krävs insatser som både utvecklar staden (gör den trivsam), att det finns bostäder och att det finns jobb. Näringslivsstödet syftar naturligtvis mot att vi skall kunna skapa arbetstillfällen i Borås.

När jag tillträdde som KS ordförande var en av mina främsta mål att Borås skulle öppna sig mot omvärlden. Vi har haft en relativt självtillräcklig attityd i staden. Vi har gärna velat samarbeta med andra – förutsatt att vi tjänar något på det. Om man går in i ett samarbete för den kortsiktiga förtjänsten är risken uppenbar att det inte blir något mer. Någon har sagt att tricket inte är att sälja en begagnad bil, utan att sälja den andra till samma kund. Jag tror att om Borås visar sig vara öppna och beredda att agera för hela Sjuhärads bästa så kommer vi också att få det lättare att se att t.ex Göteborgsregionen vill öppna sig för oss. Möjligen är det så att behandlingen av rv 27 är en konsekvens av att vi drivit ”förtjänstkravet” allt för hårt tidigare.

Vi måste se till att Borås attraherar många innevånare och då måste vi jobba aktivt med att ragga jobb. Vi måste också vara beredda att ta på oss ”ledartröjan” i Sjuhärad och bjuda till lite i den rollen. Framtiden ligger i öppenheten.

Ulrik Nilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

Av Ulrik Nilsson - 15 oktober 2009 10:48

Vid möte med stiftelser som "äger" Swedbank:er 2009-10-13


       Från en stark lokal bank i Borås,

       stöd till och hjälp med utveckling fås.

       går det för banken bra,

       finns det pengar att ta

       så att gemensamma projekt går i lås

Av Ulrik Nilsson - 12 oktober 2009 11:41

Det har varit ett tag sedan jag bloggade. Jag vet inte om det beror på brist av tid eller på brist av idéer. Jag vill i alla fall ge en liten uppdatering om vad som hänt. Jag gör det genom att redovisa ett antal Limmerickar (vissa OK andra sämre) som jag skrivit till olika sammanhang under det senaste halvåret. Genom dem ges en liten bild av vad jag gjort.


Vid första spadtaget till Borås simarena 2009-03-05


        På en plan invid Bergslena,

        vi bygger en ny arena,

        åt de som ork har,

        och genom vattnet far,

        som fiskar fast utan nå'n fena.


Vid avtackning av Hans Andersson på SP 2009-03-27:


       En professor vi har i Borås,

       som bättre än mången kollega förstås,

       med kunskap och vett,

       han lösningen sett,

       ödmjukt och klurigt den fås.


(Hans har inspirerat mig i detta skrivande)


Vid första spadtaget till Skatehallen 2009-04-14


       En bräda med hjul på i Borås,

       i hallen farten uppnås,

       det blir full rulle

       precis som det skulle,

       nu skall detta bygget i lås.


Invigning av Biogasmack vid Åhaga 2009-06-05


       "Sopor blir guld" i Borås,

        metan-gas ur avfallet fås,

        fyll här upp bilen,

        för fossilfria milen,

        så stadens miljömål uppnås.


Till Eva Johansson (C) i Svenljunag vid hennes födelsedag 2009-08-08


       En ledande Eva från Kalv,

       firade nyss sekel halv,

       tror hon fattade,

       att Sjuhärad grattade,

       då marken i Backa skalv.


(Eva firade sin fördelsedag med fest i Backa)


Avtackning av Therese Hulthén (som varit vår blocksekreterare) 2009-08-27


       En fjälla som heter Therese,

       ser till att stöd och hjälp ges,

       åt råd och andra,

       nu söderut vandra,

       tack för allt och hoppas vi ses


Första spadtag till ny Björnanläggning 2009-08-28


       Björnberget uti Djurparken,

       nu kommer att jämnas med marken,

       sen hälsar vi på,

       björnen från hög platå,

       så upplevelsen den blir "en stark en".


(något spadtag blev det inte Lena och Marie drog av ett plastband med grävskopa (!))


Taklagsfest för Borås simarena 2009-09-02


       Taket är på Borås simarena,

       detta utan att kvaliteten gena,

       det tackar vi för,

       precis som vi bör,

       alla som i jobbet sig förena.


Trädplantering i Viskafors 2009-09-11


       En apel till skolan i Viskafors,

       planterar vi gårna förståss,

       Newton såg äpple falla,

       tack till Er alla,

       för insatser goda får ni frukt så här år's


(Vi började förra året med att plantera en apel som tack för goda insatser till Distansgatans äldreboende)Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se