Alla inlägg under juni 2009

Av Ulrik Nilsson - 5 juni 2009 10:06

I dag är det examenshögtid för Ingenjörshöskolan i Borås. Högskolan i Borås har ju som sin speciella profil att betona professions anknytningen och därför funderade jag lite kring rollen som ingenjör när jag skrev mitt tal till de nya ingenjörerna.


Inledningsvis handlar det om identitet, och att identifiera sig med ett yrke kan möjligen kännas lite otidsenligt (andra halvan av 1900-talen var man sjuksköterska etc), men det är inte helt orelevant.


Söker man i Wikipedia får man reda på att ingenjör är ett franskt ord som betyder att persoen uppnått "viss teknisk kompetens". Jag tror att "viss" skall tolkas som "hög kompetens inom ett visst område" men jag vet inte säkert. Detta är naturligtvis högskolans hemma plan, det naturvetenskapliga innehållet i utbildningen. Kopplingen till näringslivet blir också viktigt för den delen, nmämligen för att säkerställa att högskolan får kännedom om avnämarnas önskemål.


Nästa det av rollen - och den del av rollen som betyder mest för mig i dag - är det ingenjörsmässiga agerandet inför problem. Att vara ingenjör är att ha en systematik att angripa problem och att vara intresserad av hur saker och ting hänger ihop. Metoderna fungerar naturligtvis bra på tekniska problem, men analysförmågan är viktig även inom andra områden. Kan högskolan föra över den ingenjörsmässiga yrkesrollen så har vi närmat oss professionen mycket.


Slutligen måste personlighetens vägas in och där är det allt man gör inom och utanför utbildnmmingen som forma. Här hoppas vi ju att de åren man tillbringat på Högskolan i Borås och i Borås har givit grunden för framtiden.


Om det handlar om identitet vill vi kanske se någon som identifierar sig som "kär, vindsurfande nybliven ingenjör från Borås", en identitet som präglas av personlighet, intressen, yrke och ort. Högskolan i Borås (och Ingenjörshögskolan) skall med sin professionsinriktning försöka inte enbart att utbilda bra ingenjörer, utmaningen ligger i att utbilda bra personer som är ingenjörer.


Ulrik Nilsson

Kommunsyrelsens ordförande i Borås stad och

Ordförande i Institutionsstyrelsen för Ingenjörshögskolan i Borås.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se