Alla inlägg under februari 2009

Av Ulrik Nilsson - 28 februari 2009 16:55

I torsdags träffades BoråsBorås till ett s.k ERFA-möte. Ämnet för kvällen var hur Åre arbetat för att bli ett stort besöksmål. Det skall naturligtvis noteras att vi inte har någon Åreskuta och därmed anorlunda förutsättningar. Det intressanta var snarare det sätt att samarbeta i ett relativt prestigelöst nätverk innefattande dels hotell, restauranger och andra företag och dels kommunen. Parterna använde denna

arena för samråd och samarbeten som sedan bygger på att partena tar vardera sina kostnader och därmed möjliggör att 1+1=3.


I mycket påminner det om BoråsBorås. Även i vårt samarbete är - från min utgångspunkt - den gemensamma samrådsarenan av största betydelse. Sen om organisationen med turistmottagande skall ligga hos kommunen (som vi har idag), i en gemensam organisation eller i ett bolag ägt av näringslivet (som i Åre) är för mig mera en praktisk fråga. Där båda parter får bäst utbyte skall jobbet ske.


Jag kan bara gratulera Åre, vi kan ta lärdom från dem och vi skall utveckla våra unika möjligheter.


Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 20 februari 2009 07:45

Jag blev en gång ombedd att presentera ett "valspråk"; och efter mycket funderande formulerad jag följande:


"Tradition, reformer, optimism - för framtiden"


Jag kom att tänka på det när jag häromdagen så de tre senaste böckerna jag läst. Det var SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) 100års skrift, Alexandra Pascalidos bok "Taxi" och slutligen en antologi som Posten givit ut som handlar om framtidens kommunikationer.


SKLs bok beskriver väl hur dagens samhälle vuxit fram, historien presenteras som en tydlig - möjligen efterhandskonstruerad - kronologi. Samtidigt är det uppenbart att kommuner och landsting inte stått oberörda inför övrig utveckling. Trots ett antal kommunreformer (strävan mot allt större kommuner) har det redan efter något decenium ånyo varit på tapeten med större kommuner. Går vi vidare till Postens antologi så beskriver den spretigt och visionärt hur framtiden kan te sig utifrån olika utgångspunkter och presonliga önskemål. Vi vet ett ingen kommer att få helt rätt men en historik om 50 år kommer nog att beskriva det som en logisk utveckling. Intressantast är dom "Taxi", en bok som väl beskriver hur människor agerar i nuet och hur det agerandet gör skillnad. Intervjuerna med taxichaufförer ger en inblick i en stor mängd livsöden, i de allra flesta fallen handlar det om det jobb som var möjligt för att skapa en bättre framtid. I Taxi är det inte historiens kronologi som är det viktiga, inte heller det intrelektuella visionsbyggandet utan individens jordnära sätt att lösa sina problem. Vi behöver alla ta till oss av den inställningen. Inte minst i en tid av varsel och företagsnedläggningar behöver vi alla ta upp tråden att personen gör skillnaden.


Vi behöver historien och vi behöver framtidsteckningar, men det är människan som ger hoppet.


Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 20 februari 2009 07:17

I går kom så Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos över våra skatteintäkter. Prognosen visar att intäkterna sjunker med ytterligare 40 mnkr för 2009 och med ytterligare 80 mnkr för 2010, sedan budgetprognosen (den som ligger till grund för budgeten) har vi alltså tappat 70 (2009) respektive 130 (2010) mnkr.


Som alla förstår så måste det nu till åtgärder. Vi får inte komma i ett läge där ett år ger underskott då det skulle tvinga fram drastiska åtgärder, vi bör inte heller flytt ansvaret till kommande generationer. Arbete med detta pågår.


Jag kan dock inte avhålla mig från att kommentera oppositionens agerande i den uppkomna situationen.

1) Deras budget låg inte som vår på ett positivt resultat om 100 mnkr utan man budgeterade med ungefär +60 mnkr. Eftersom man i budgetdebatten var så mån om att beskriva de ytterligare 40 som spendarades borde man nu deklarera hur man "tar igen de prengarna". Lova är enklare än ansvar. Själv är jag nöjd med att vi i vart fall hade en marginal på 100 mnkr.

2) Av dagens BT framgår att Ulf Olsson (S) tycker att vi skall kräva mer pengar från staten. Själv så tror jag på självstyre och är det så att jag vill utnyttja inkomster goda år till verksamhet så bör nog kommunerna också klara av att hantera dåliga år¨. Därför bör - enligt min mening - inte kommuner agera så att man ropar på hjälp av staten så snart det bir jobbigt.


Vi måste ta ansvar och vi tar ansvar i så väl dåliga tider som goda tider.


Ulrik Nilsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Borås

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se