Alla inlägg under december 2008

Av Ulrik Nilsson - 23 december 2008 11:10

På 300-talet efter kristus levde en from man i dagens Turkiet, han hette Nikolaus och kom att bli ärkebiskop. När han fick sitt fadersarv valde han att skänka det till de behövande. Bland annat räddade han tre döttrar till en fattig och skuldsatt man från prostitution genom att tre nätter i rad skänka dem en påse med guld (den tidens betalningsmedel).


Efter sin död den 6 december år 343 kom Nikolaus att kanoniseras (helgonförklaras) och blev då S:t Nikolaus. Den röda biskopsdräkten kom med tiden att fyllas ut av en allt större mage, mitran blev till en röd toppluva och S:t Nikolaus blev Santa Clause. När vi på julafton får paket så är det för att minnas S:t Nikolaus givmildhet och hans gärningar.


I vår egen tid finns det också behov av oegennyttiga handlingar. Boråsare Carl-Axel Ekmans insatser för att hjälpa flickor i Garissa unden könsstympning och för att ge dem en utbildning är exempel på sådanna insatser. Jag är glad att vi i Borås, mitt i julruschen under vintertorsdagen, kunde uppmärksamma Carl-Axels arbete i S:t Nikolaus anda. Hans insatser manar till efterföljd.


Jag vill nu hoppas att vi alla skall få en trevlig och avkopplande jul och att vi för en stund minns Nikolaus och hans oegennyttiga gåvor.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR


Ulrik Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (m) i Borås stad

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 23 december 2008 10:46

I dag skulle Tore G Wärenstam fyllt 100 år. Tore G är kanske inte så välkänd längre, men han är en av de boråsare som betytt mest för staden och dess utveckling. I en tid då idellt engagemang och intresse avtar så har vi mycket att lära av tidigare generationers insatser för vår stad.


För mig som är uppvuxen i Svenljunga så visste jag att "tidningen" ägdes av någon som hette Wärenstam, men det var inte innan dess att jag själv blev aktiv i MUF som jag förstod var han betytt. Tore G var den första ordföranden för Ungsvenska förbundet i Södra Älvsborg (dagens MUF distrikt), en uppgift som han tog på sig då MUF bildades som motvikt mot de allt starkare nazistiska rörelserna (han var distriktsordförande 1936-42). Tore kom även att vara nationell vice ordförande för Ungsvenskarna mellan 1941 och 1943. Utan personer som Tore som tog tydlig ställning mot nazismen och de odemokratiska tendenser som härskade under 1930- och 40-talen så vet vi inte var vår demokrati varit idag. Vi är skyldiga den tidens föregångare ett stort tack.


Tore kom även att ikläda sig viktiga uppgifter i staden och landstinget, bland många andra rollen som stadsfullmäktiges ordförande och som landstingsfullmäktiges ordförande. Det var för honom självklart att trots ett aktivt och omfattande yrkesliv som publicist ändå engagera sig politiskt för stadens och bygdens utveckling, insatser som vi än idag måste visa respekt för.


Slutligen, och kanske framförallt, var han en stor publicist och företrädare för pressen, både loklat och nationellt. Frågan är om Borås Tidning varit det den är utan en sådan ledare som Tore G Wärenstam.


När vi idag firar 100 års dagen av hans fördelse så är det en uppmaning till oss alla att minnas alla de insatser som lett till dagens samhälle.


Ulrik Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (m) i Borås stad

och tidigare disktriktsordförande och 2:e vice förbundsordförande (i likhet med Tore G Wärenstam) i MUF

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 16 december 2008 15:25

Kommunfullmäktige i Borås ägnde två hela dagar (totalt 27 timmar, tack Lennart A (v) för påpekandet av felet!)) åt att diskutera budgeten inför 2009. För mig finns det anledning att göra några kommentarer till den omfattande debatten.


Låt mig först konstatera att debatten inledningsvis blev bättre än väntat då båda sidor var relativt eniga om att den finasiella situationen och de många varslen gjorde situationen något mer allvarlig än tidigare år. Det var också relativt lätt att enas om att vi behöver utnyttja tillfället, med arbetsbrist i byggbranschen och en god ekonomi, till att påskynda nödvändiga investeringar.


Min andra kommentar är att det finns en tendens att fullmäktige inte behandlar principiella frågor utan att diskussionen rör väldigt konkreta saker. Vi har överlåtit åt nämnderna att sköta det dagliga och att ta ställning inom givna ramar, likväl tenderar nämndernas ledande politiker att debbatera nämnden ytterligare en gång inför fullmäktige. Debatten blir därmed oftast inte vidare intressant även om enstaka ärende kan ha såväl underhållningsvärde som pedagogiskt värde. Vi borde genemsamt fundera på vad som verkligen skall vara frågor för KF, även om jag har förståelse för oppositionens vilja att markera.


Min tredje kommentar gäller beslutsfattandet. Lagen kräver att alla förslag skall ställas under proposition var för sig, och med en mängd olika förslag (ca 170 st) så blir det många omröstningar. När sedan oppositionen gjort till affärsidé att föreslå saker som redan beslutats i nämnderna så blir det konstigt för åhörarna. Även här bör vi skärpa oss. Att avsätta kanske tre timmar till voteringar som helt följer partilinjerna kan inte främja intresset hos de som lyssnar.


Min fjärde och sista kommentar gäller medias bevakning. Fler av mina kollegor har uttryckt sin förvåning över att media mer beskriver retoriken är debatten. Mot bakgrund av vad som framgår ovan har jag en viss förståelse av den hanteringen. Är debatten inte stimulerande så måste man hitta en annan och intressant vinkel.


Som en liten kommentar till BTs granskning; Jag skulle rent kontrafaktiskt kunna resonera så här "Om jag inte sagt kontrafaktiskt i mitt anförande hade jag inte använt ord som BT inte förstod och då hade mitt betyg blivit bättre" - eller hur?


Ulrik Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (m) i Borås stad

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se