Alla inlägg under oktober 2008

Av Ulrik Nilsson - 29 oktober 2008 13:29

Olika politiker och olika partier har lite olika syn på hur demokratin, och därmed åsiktsbildningen, skall fungera. Vissa hävdar att det är mångas deltagande som är det centrala, andra att det är mångas åsikter som skall styra och ytterligare andra (bland dem jag) att det viktigaste är att agera som företrädare för sina väljare. Edmund Burke skrev: "Er företrädare äe skyldig Er inte endast sin flit utan också sitt omdöme, och han tjänar Er dåligt om han offrar det för era åsikter", en hållning som stämmer väl med min uppfattning.

Vart leder då den demokratisynen? Jo till en situation där väljarna har en självklar rätt att, och förhoppningsvis också intresse av, få beskrivet varför jag tagit en viss ställning i någon fråga. Skälet till mitt ställningstagande kan variera från fråga till fråga, men det är knappast något som kan ifrågasättas av någon annan. Jag vet varför jag tagit ställning och den som står utanför kan naturligtvis tycka att jag har dragit fel slutsatser eller missuppfattat eller ..., men någon annan kan aldrig ifrågasätta att just jag tog ställning baserat på det jag tog ställning på grund av.

Varför denna märkliga och närmast filosofiska inledning? Jo det är därför att jag några gånger har hört olika aktörer ifrågasätta mina ställningstaganden. När jag tillträdde markerade jag tydligt att jag vill få så mycket synpunkter och åsikter som möjligt, jag vill lyssna. Jag har därefter fått kritik från några att jag inte har lyssnat därför att min slutsats inte blir samma som de har. Jag garanterar att jag lyssnar och vinnlägger mig om att förstå synpunkterna när (innan) jag tar ställning. Ställningstagandet är dock mitt eget, och för det står jag.

En annan fråga av samma karaktär är om min blogg skall gå att kommentera. När jag tidigare i höstas valde att påpeka en inkonsekvens i resonemanget hos en del av de som var emot FRA lagen, valde en läsare att kopiera min text så att man kunde kommentera den. Syftet med att ta en del av min blogg var naturligtvis att visa hur fel jag hade och ge möjlighet att "racka ner" på min åsikt och på mig. Någon skrev bland annat "den där Ulrik är väl inte så smart". För mig är detta dels respektlöst av den som kopierade och dels ett uttryck för hur bloggosfären fungerar lite som massmötet. Man går i flock och endast en åsikt är opportun på varje ställe.

När jag började med bloggandet markerade jag att syftet var att jag skulle kunna fördjupa mina ståndpunkter, att läsa för den som är intresserad av vilka bevekelsegrunder jag har. Av mitt tidigare resonemang framgår att jag inte anser att det går att för andra diskutera varför jag nått mina ståndpunkter, däremot kan naturligtvis ståndpunkterna diskuteras. Den debatten anser jag skall nå så många som möjligt och därför skall den ske i offentligheten i Kommunfullmäktige eller liknade organ, och i bland även kommenteras i press och media. För mig räcker den arenan väl.

Den som vill förstå mig kan läsa denna bloggen, och eftersom mitt inre inte kan debatteras så har jag valt att ha en okommenterad blogg.

Ulrik Nilsson (m)
Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

PS Jag tror det är bra med arenor där allt inte måste gå så fort utan där man kan resonera och analysera frågan. Jag vill agera snarare än reagera, kommentarer i bloggar föregfaller inte inbjuda till eftertanke.

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 23 oktober 2008 13:30

I går presenterade majoriteten sin budget för Borås 2009, samtidigt fattade KS beslut om budgeten. Den presskonferens som hölls om budgeten efter mötet har uppenbarligen tillmätt sig stor kritik från oppositionen. Vill man var elak kan man kanske fundera över om politiken inte är viktigare än frågan om att oppositionen känner sig illa behandlad. Jag tror politiken är viktigare, men några ord om presskonferensen.

För ett år sedan höll vi en presskonferens med samtliga partier. Vid den presskonferensen tog (delar av) oppositionen tillfället att snarare än att informera om sitt förslag bedriva polemik mot majoriteten. Vår uppfattning är att en presskonferens är pressens och journalisternas arena snarare än ett debattforum och därför såg vi (majoriteten) det upplägget som ett misslyckande.

Inför årets presentationer sa vi därför att vi borde ha skilda pressträffar. Jag meddelade vår åsikt till Ulf Olsson (s) som sa att det var OK, Ulf återkom en halv dag senare och meddelade att Lennart Andreasson (v) inte tyckte det var bra med enskilda konferenser och därför ändrad sig Ulf.

Mitt förslag blev då, och vilket Ulf instämde i, att de fortsätter med sin presentation efter det att vi avslutat vår. Jag sa också till Ulf att vi inte avser att på något sätt kräva ackreditering till presskonferensen (betyder att den blir öppen för alla).

När vi genomfört vår konferens lämnade jag över till Ulf. Jag valde då att inte sitta kvar på den plats från vilken jag lett majoritetens presskonferens för att tydligt markera att jag under oppositionens presskonferens var åhörare och inte medverkande. Jag tycker det är den som håller en presskonferens som skall stå i centrum och inte att man skall "sitta med". Jag lyssnade dock med intresse, även om Ulf uppenbarligen inte såg det (eller valde att bortse från det). Ulf valde en formalia konflikt i stället för budgetfrågan. Oppositionen har den möjligheten - men om det är bra för Boråsarna får andra avgöra.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se