Alla inlägg under oktober 2007

Av Ulrik Nilsson - 31 oktober 2007 14:10

Det har gått ett tag sedan jag bloggade senast, det beror på att jag fick ett meddelande som sa att jag inte fick blogga på grund av byte av server. Nu har jag dock fått instruktioner som gör att jag kan fortsätta mitt bloggande.

Förra veckan hade vi kommunstyrelse där vi fastställde förslag till budget för Borås. Det går bra för Borås och ekonomin är såpass stark att vi i majoriteten vågade oss på att lägga ut hela den summa som skatteinkomsterna räknas upp med i ökade ramar till de olika verksamheterna. Tillväxten i Borås har varit så stor under det senaste året så kommunens intäkter ökade med drygt 5%. Budgeten bord därför vara relativt oproblematisk.

Av större intresse är kanske att vi också samtidigt med budgeten identifierade tre centrala framtidsfrågor för Borås där vi vill lägga tonvikten i det politiska arbetet under kommande år

1) Skola, för att ge alla ungdomar en god chans i livet är skolan av avgörande betydelse. Misslyckas vi där riskerar vi ett framtida utanförskap för ungdomar och för invandrare som inte känner landet och språket.
2) Borås roll i det globaliserade samhället, där den första stora utmaningen blir att öppna Borås mot den västsvenska marknaden. Vi måste samarbeta med vår grannar i kommunerna runt omkring även på kommunalt plan. I praktiken finns det nog ingen arbetsplats i staden där det inte finns någon som pendlar från Göteborg eller det finns nog ingen gata där inte någon dagligen åker till jobb 7 mil bort. Inser vi inte att vår utveckling är knuten till en större arbetsmarknads- och levnadsregion missar vi många tillfällen till spännande utveckling.
3) Klimatfrågan gör sig dagligen påmind i debatten men framförallt i de verkliga händelserna. Vi måste nu på allvar agera och skapa infrastruktur som möjliggör en avveckling av fossila bränslen, och vi måste på allvar fundera på vad vi kan göra även om vi inte själva kan rädda världen.

Om detta är vårt program så blir man lite betryckt när man märker att oppositionen (s) och (v) helt undviker att prata idéer utan deras enda budgetfrågor är att plussa på lite pengar här och där i budgeten. Det skiljer ungefär en procent i ramar mellan förslagen och det procenten har oppositionen tagit genom att minska resultatet och därmed marginalerna om något skulle hända. Jag förstår att de gärna vill lova mer, men ur mitt perspektiv vore det oförsiktigt att inte ha marginaler så vi kan stå för budgeten.

Ett udda inslag i budgeten är att både (s) och (v) vill ställa sig vid sidan om en av de mest centrala åtgärderna för att aktivt arbeta med klimatfrågan, bygget av en ackumulatortank vid Ryaverket. Båda säger sig vara för men inte just där det föreslås - en plats som av de tillgängliga nationella experterna har ansetts som den mest optimala i Borås. För oss i majoriteten är klimatfrågan så viktig att vi vågar bygga en ackumulator på den plats som ger bäst resultat ekonomiskt och miljömässigt.

I slutet av november tar kommunfullmäktige budgeten, då får vi se om (s) och (v) i debatten presenterar några nya idéer eller om man inte vill något.

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 12 oktober 2007 14:14

En förutsättning för de allra flesta som vill lära sig något är att det sker i en trygg och rofylld atmosfär. Det finns säkert exempel på människor som lär sig lika bra i stökiga och larmande situationer, men för de allra flesta är det bättre med ordnade förhållanden. Den debatt som har varit om ordning i skolan måste ses i det perspektivet, vi kan aldrig tillåta att någon grupp eller några elever ges rätten att förstöra undervisningen för alla andra i klassen. Den som medvetet förstör för andra genom att störa ordningen måste dels få reda på detta och dels måste man på något sätt få, i vart fall inför sig själv och sina närmaste, tvingas ta ansvar för sitt handlande.

Det är inte så att det är de mest studiemotiverade som drabbas hårdast om det är stökigt i klassrummen, även om det kanske är de som uttalar sig till förmån för ordning i skolan. Vi plugghästar (se blogg om Elfsborg) klarar oss alltid, i stället är det de som har lite mer svårt för sig som drabbas. Jag har sedan jag tillträdde varit väldigt tydlig med att vi har ett ansvar att se till att alla elever ges goda förutsättningar framåt, och att ett sämre studieresultat kan leda till ett framtida utanförskap.

Frågan om att få ordning i skolan blir därför i högsta grad ett solidaritetsprojekt med de som har sämre förutsättningar. Vi måste prova varje möjlighet att ge bra förhållanden i skolan, i det sammanhanget skall omdömet ses. Eleverna måste veta vad de medverkar till genom att tillåta sig en dålig miljö i skolan.

Författaren Kaj Pollack skriver på ett ställe "Varje människa försöker i varje situation göra sitt bästa", den som inte vill göra sitt bästa i studierna utan snarare försöker så bra som möjligt förstöra för andra måste få veta det och måste får veta att det är oacceptabelt.

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 11 oktober 2007 14:16

I söndags hände två saker som väckte mina tankar, den ena förmodligen relativt alldaglig för de flesta, den andra djup tragisk.

Låt mig börja med den alldagliga. I radioprogrammet "Go Morron Världen" hörde jag en krönikör som pratade om självförtroende och äkta självförtroende.  Tesen var den att antingen kan man agera utåt så att man ser ut att ha självförtroende genom en attityd av att "så här är det bara" eller så kan säkerheten komma inifrån. Om man är trygg i sig själv så välkomnar man invändningar och argumenterar för sin åsikt utifrån vad samtalspartnern tycker. Har man inte den tryggheten plägar man försöka att allt mer högljutt köra över den man talar med.

Bättre kan bra eller dålig politisk debatt inte beskrivas. I de bästa fallen så samtalar pålästa och genomtänkta personer med varandra varvid antingen förslaget förändras (man tar intryck av varandra) eller i vart fall leder till att man förstår varandras åsikter. Förstår man åsikten så växer också respekten. Min förhoppning är att inslaget av "äkta självförtroende" skall öka i Borås politiken och att vi ledande politiker skall sakligt analysera invändningar och sakligt argumentera för våra förslag.

Faller jag tillbaka till att istadigt och utan argumentation hävda en bestämd åsikt så hoppas jag någon påminner mig om det jag skrev ovan.

Det andra som hände var den tragiska dödsolyckan på Rv 40 vid Hultamotet. Jag valde när jag hörde det att ta ett initiativ till ett uttalande som innebär att Borås Stad inte kan acceptera att vi har en väg genom staden som uppfattas som trafikosäker. När vi i enlighet tagit det uttalandet har jag följt debatten på diverse bloggar och jag kan bara hålla med alla de som uttalar ungefär "var det tvunget att någon dog för att de skulle reagera". Nej det borde det inte varit, men försvaret från min sida får väl bli att det är bättre att göra något nu än att inte göra något alls. Sen får andra reda ut exakt vad som orsakade olyckan, min poäng är att staden måste kräva en så säker och bra väg som möjligt.

Av Ulrik Nilsson - 6 oktober 2007 14:18

I fredags var jag på en invigning av en fantastisk anläggning i Sparsör. Det lokala företaget PO Medica AB presenterade då sin stora satsning på en utbildningsanläggning för neuro kirurgi med flera kirurgiska specialiteter. Företaget som har ungefär 10 anställda har hittills verkat i lika många år och saluför olika medicinsk tekniska produkter.

Nu har man i sina lokaler i Sparsör, med hjälp av lokala arkitekter och byggnadsfirmor byggt en mycket avancerad föreläsningssal (för ca 30 personer), fina serverings- och avkopplingslokaler och, framför allt, en lokal där en kirurg kan dels via teknik kan visa operationstekniker för andra kirurger som även de kan operera själva. enna del av anläggningen är unik i Europa.

När man ser det driv och det engagemang som PO Medicas ägare och VD, Per Olander, lägger i dagen för sitt företag så är det dels lätt att se att här finns samma utvecklingsdriv som tidigare skapat flera lyckosamma företag och dels kan man inte komma ifrån frågan - Vad är det som gör att vissa vill och vågar samtidigt som jag är feg? Det är denna typ av entreprenörer vi bör se upp till för det är dessa som ger den tillväxt och utveckling vi alla önskar.

För mig finns bara en förhoppning avslutningsvis - att PO Medicas satsning skall lyckas.

Av Ulrik Nilsson - 4 oktober 2007 14:20

I fredags var jag på höstmarknaden i Borås och jag stod på torget för att träffa folk och finnas tillgänglig. Jag pratade med många, och fick många bra kontakter. Jag har dock via bloggar och nu senast via Borås Tidning förstått att jag retat några genom att ha på mig en Elfsborgs-tröja. Solveig Kjörnsberg anklagar mig i sin blogg för "superpopulism", jag känner inte igen mig i det påståendet och jag vill därför ta chansen att något förklara min syn på detta faktum. Det goda har Solveigs blogg fört med sig att jag tvingats att mer i detalj fundera över mina bevekelsegrunder till tröjvalet.

Inledningsvis, under hela min uppväxttid var jag överviktig, utan bollsinne och klumpig. Det innebar naturligtvis att jag inte hade någon större framgång på fotbollsplanen utan jag ingick inte sällan i det (för mig sorgliga begreppet) "klabbet". Det innebar naturligtvis också att min ställning bland kompisarna blev svagare, fotboll stod högt i kurs. Att jag sedan hade andra områden där jag var bättre kunde liksom inte kompensera detta, "plugghästen" (även om jag slarvade en del med skolan) kunde liksom inte konkurrera med fotbollskillen.

Eftersom jag aldrig kom in i fotbollen så blev också taktiken spelteorierna av mindre intresse för mig och jag kom inte att "kunna" fotboll. Detta hindrade inte att jag via TV och andra medier var medveten om hur det gick för de olika lagen, men glädjen att se på fotboll förtogs en del.

När jag så i fredags drog på mig Elfsborgs-tröjan så var det med en känsla av den största respekt för de som älskar fotboll, jag ville gärna markera att jag förstår och respekterar deras inställning, med bättre bollsinne och koordination hade kanske även jag blivit "fotbollskille". Samtidigt var det också en annan känsla, skulle jag nu ändå kunna få vara med och känna och vara delaktig av boråsarnas stolthet för sitt lag. Det var lite med en känsla av "plugghästens" revansch och med viljan att få vara med i stoltheten.

Solveigs blogg kan jag leva med även om jag ånyo känner det ungefär som när man sa "ni får klabbet" och jag var en del av "klabbet" (utanförskapet) när Solveig i princip säger att bara för att jag inte tidigare intresserade mig för fotboll (se motiv ovan) så får jag inte nu vara med utan då skall jag fördömas som "superpopulist". "Alla skall med" hette det i valrörelsen, jag hoppas för min men framförallt för alla andra utanför ståendes skull att Elfsborg och alla andra klubbar vill inkludera såväl den som kan mycket som den som kan litet i gemenskapen.

Så kände jag när jag fick och tog på mig tröjan, den känslan vill jag, en av "klabbet", ha kvar. Om det innebär att jag retat någon ber jag ödmjukt om ursäkt, men jag vill vara med.

Av Ulrik Nilsson - 1 oktober 2007 14:22

Snart en vecka i stadshuset. Man måste komma in i jobbet snabbt och lite blir det som att slängas i vattnet för att lära sig att simma — man har inget alternativ. Hur som helst jag har denna veckan lärt mig mycket, även om jag fortfarande har lite svårt med att kunna svara i KSO-mobilen, jag är van vid Ericsson och detta är en Nokia. Jag ber de som fått en pålagd lur i örat om ursäkt, tids nog skall jag lära mig knapparna.

Den första veckan har jag "ärvt" Björns planering, och jag ser tydligt fördelen med en elektronisk almanacka, det går att skriva hur mycket som helst på varje dag. Värre blir när löftena skall uppfyllas .... Vi får se hur det går.
 
I övrigt har veckan varit väldigt präglade dels av intresset från olika att se vem Ulrik är och dels av det pågående budgetarbetet. När det gäller budgeten är det skönt att se dels att Borås står ekonomiskt starkt och dels det engagerade arbete som bedrivs i hela organisationen för att på bästa sätt hantera de tillgängliga pengarna. Allt detta kommer att behandlas mer utförligt när vår budget läggs om drygt en vecka.
 
Slutligen — ett varmt tack till alla kända och okända som på olika sätt gratulerat mig till uppdraget. Min ambition är att göra så gott jag kan för att fullgöra funktionen som kommunstyrelsens ordförande, såväl den formella som det politiska ledarskapet i staden. Till min hjälp har jag fantastiska medarbetare och politiska kollegor (det har jag redan märkt) men jag behöver också synpunkter, åsikter och signaler från alla intresserade. Tillsammans skall vi bygga framtidens Borås.

Tidigare månad - Senare månad
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se